Nieuws
 

Op deze pagina worden met een direkte rode link de nieuw toegevoegde items aangegeven en bijzondere activiteiten of nieuwe publicaties mbt Mevrouw B. Midderigh-Bokhorst. Uiteraard gaarne uw informatie als u iets kent wat nog niet op deze site is vermeld. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdragen.
Nieuwsarchief
met de items die in de afgelopen jaren zijn toegevoegd.2021
 
5 januari
boekentitels A-J
Fraaie stofomslagen bij de vroege uitgaven van De Toverfluit en De Toverhoorn
12 januari
Zonneschijn
Tijdschrift Kiekeboe 1930-1942 ook met enkele tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst
20 januari
boekentitela K-Z
Wat onze kinderen zingen Samenst Philip Kruseman. Bandtekening van B.& J. Midderigh-Bokhorst
21 januari
boekentitela K-Z
Voor school en huis Van drie kaboutertjes (13e-19e duizend) in de omslag van Onrust in 't Bosch
affiches - overig
Belijdenisplaat B.Midderigh-Bokhorst  Museum Ctatharijneconvent
23 januari
boekentitela K-Z
Voor school en huis Van drie kaboutertjes in de omslag van Wimmie op de wandeling
12 februari
boekentitels K-Z
Stoute kinderen bundeling van drie boekjes geschreven en getekend door B.Midderigh-Bokhorst
15 februari
wandplaten
Serie wandplaten Romantiek van B.Midderigh-Bokhorst
16 februari
boekentitels A-J
Aanvullingen en wijzigingen Eliza van Valerian Tornius
19 februari
boekentitels A-J
Eerste deel Alleen op de wereld in de Klasse Bibliotheek Van Goor Zonen
schoolboeken
Deel IV Bloemlezing uit de kinderlectuur Eenvoudig Schoon, Van Goor Zonen 1924
20 februari
boekentitels K-Z
Aanvullingen illustraties en wijzigingen bij STURMFELS van Marie Boddaert
21 februari
boekentitels A-J
Aanvullingen bij de fraaie boekwerken met stofomslagen van ELIZA door Valerian Tornius
boekentitels A-J
Een 2e druk van Aan het begin van Jo Ufkes en verdere aanvullingen
boekentitels A-J
Elck wat wils Verhalen voor jongens en meisjes. Bloemlezing samengesteld door G.J.Muller
25 februari
boekntitels -K-Z
Wijzigingen en aanvullingen prenten Roswitha van Marie Boddaert
Aanvullingen illustraties Marguerite Bianca van A.C.Kuiper
26 februari
boekentitels A-J
Aanvulling illustraties bij De Orchidee van 5A door Sini Greup-Roldanus
3 maart
Voor 't kleine volkje
Enkele illustraties in de leesboekenseries van Van Goor Gezellige uurtjes en Om zelf te lezen
boekentitels A-J
De illustraties bij Een moeilijk jaar voor de Van-Heerdentjes door Tine Ophof-Sterk
5 maart
boekentitels A-J
Talrijke aanvullingen en wijzigingen bij Cor van Osenbruggen De tweelingen Flip en Henk
6 maart
literatuur/bronnen
Prentenboeken - Ideologie en Illustratie 1890-1950 door Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle
7 maart
schoolboeken
Ons leesboek 1921 Bloemlezing voor de Katholieke school door B.C. Kloostermans.
8 maart
diversen
Weer een paar serie's voorbeelden van de legkaarten KLEIN EN KNUS
11 maart
schoolboeken
Talrijke illustraties Jean-Jacques Midderigh in de schoolboeken Uit 's lands historie blaân 1929
12 maart
boekentitels A-J
Fraaie 1e druk met stofomslag van Hoe 't Flip en Henk verder ging door Cor van Osenbruggen
13 maart
boekentitels A-J
De 1e druk van Hoe ik schilder werd door A.F. Pieck met tekeningen van J.F. Sterre de Jong
14 maart
schoolboeken
Beknopte geschiedenis van INDONESIË 1930 volledig door J.J.Midderigh geïllustreerd
 
schoolboeken
Wijzigingen en aanvullingen bij Geschiedkundig Leesboek door E.Vrieze en F.H.N.Bloemink1913
17 maart
schoolboeken
ENTRES NOUS 1905 door Lucie Vos. Integrale weergave van deze bijzondere schoolboeken Frans met heel vroeg illustratiewerk van J.J.Bokhorst
24,maart
Voor t klene volkje
Talrijke wijzigingen en aanvullingen bij Voor 't Kleine Volkje G.B. van Goor Gouda 1909 e.v.
15 april
boekentitels K-Z
Klaas vaak komt terug een bundeling van vijf deeltjes uit de serie Om zelf te lezen
29 april
prentbriefkaarten
Vijfde variant Hannie Holt-kaarten Indiaantje spelen
8 mei
boekentitels K-Z
Sturmfels door Marie Boddaert in Het Nieuws van den Dag - januari 1889
7 juni
boekentitels A-J
Sluitzegeltje bij Een jolig troepje van Marie Leopold
10 juli
Zonneschijn / Kiekeboe
Kie-Ke-Boe 3e jaargang 1932. Alle omslagen nu compleet.
19 augustus
boekentitels K-Z
Roswitha door Marie Boddaert, 7e druk 1953 in de Sneeuwbal-Serie van Gebr. Kluitman Alkmaar
 
boekentitels K-Z
Sturmfels door Marie Boddaert, 8e druk in de Sneeuwbal-Serie van Gebr. Kluitman Alkmaar
26 november
boekentitels A-J
Aanvullingen Andy's gouden stippen 3e druk bij Kluitman in de Sneeuwbal-Serie
29 november
boekentitels K-Z
2e druk van Kleine Sarina door Clémence M.H.Bauer in drie uitvoeringen
1 december
boekentitels K-Z
Gebonden uitgave Sandra Tjallinga deel 3 uit de triologie van de historica Sini Greup-Roldanus
5 december
boekentitels A-J
Henriette J.M.C. van Sini Greup-Roldanus, aanvullingen en wijzigingen
8 december
boekentitels K-Z
Aanvullingen en tekeningen Sterk en Trouw van Elize Knuttel-Fabius
9 december
boekentitels A-J
Fraaie gebonden uitgave van Henriette J.M.C. door Sini Greup-Roldanus
16 december
boekentitels K-Z
Marie Boddaert STURMFELS 1e druk bij Kluitman 1917
20 december
boekentitels K-Z
Wijzigingen en aanvullingen Kerstboek Zonneschijn 1925-1943
28 december
boekentitels A-J
Bennie's Prentenboek Sluitzegeltje Van Goor Zonen Gouda
29 december
Zonneschijn
Zonneschijntje 18 Bij den haard 5e jaargang 2e kwartaal
2022
   
10 januari
Boekentitels A-J
Een ferme Jongen bundeling van vijf tweede drukken met band van J.en B.Midderigh-Bokhorst
11 januari
Boekentitels A-J
Aanvullingen De beeldhouwer van Pompeji (1911)
13 januari
Affiches / platen
Drie platen Ter Herinnering aan Uwe Belijdenis, J.Waltman,  Maassluis, ca 1920
 
Reclamewerk
Tekeningen voor het merk Rinso van fabrikant Lever's Zeep Maatschappij te Vlaardingen
17 januari
Boekentitels A-J
Talrijke aanvullingen bij de omslagen voor verhalen van Cath.S.M.Kuenen
22 januari
Ons Thuis
Volledige herziening van de pagina Ons Thuis       
28 januari
Boekentitels A-J
Aanvullengen uitgaven J.Stamperius bij L.J.Veen 1912-1915
26 februari
prentbriefkaarten
Volledige serie Hannie Holt-kaarten met gouden rafelrandje
6 maart
Internationaal
Omdat de flash-diashows van het opmaakprogramma niet meer door de provider worden ondersteund een hernieuwde weergave van de duitstalige Bleyle-reklameboeken
12 maart
Nieuws
Impressie van de voorjaarsexcursie SGKJ te Vlaardingen over het echtpaar Midderigh-Bokhorst
13 maart
Boekentitels K-Z
Herdruk 1909 Zeden en wetten in Woord en Beeld Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
15 maart
Voor 't kleine volkje
De fraai geillustreerde reeks Voor 't kleine volkje nu volledig weergegeven
19 maart
Diversen
Talrijke aanvullingen bij de legkaarten met afbeeldingen van Voor School en Huis  
 
Voor 't Kleine Volkje
Reeks Gezellige Uurtjes met uniforme omslag van Rie Cramer
25 maart
Voor 't Kleine Volkje Talrijke aanvullingen Gezellige uurtjes, reeks bij Van Goor uitgegven.
8 april
Boekentitels A-J
Aanvullingen Als ik bij mijn Oma ben Elisabeth van Maasijk / B.Midderigh-Bokhorst
6 mei
Zonneschijn
De uitgegeven Kerstboeken van Zonneschijn nagenoeg volledig in beeld.
5 juni
Wandplaten
Nagenoeg volledig overzicht van alle wandplaten door de Collectie Luikinga
6 juni
Kalenders
Kalenders nu als nieuwe hoofdpagina door een fraaie aanvulling Kalenderbladen Erve G.M.Cohen
 
  
 
Nieuwsarchief
Met de items die in de afgelopen jaren zijn togevoegd.
 
 

IImpressie van de voorjaarsexcursie SGKJ te Vlaardingen over het kunstenaarsechtpaar
Jean-Jacques en Berhardina Midderigh-Bokhorst
       
  Ellen Boonstra en Erika Verloop hebben de vrienden van de SGKJ een gastvrij onthaal geboden bij de voorjaarsexcursie op vrijdag 11 maart in (kerk)gebouw De Windwijzer te Vlaardingen met hun boeiende bijdragen over het leven en werk van Jan en Dien Midderigh-Bokhorst. Precies tien jaar geleden in 2012 werd al een eerste aanzet gegeven om hun werk uit de vergetelheid te halen door het organiseren een fraaie expositie in Galerie Hollandia bij het verschijnen van hun uitgebreide artikel over het echtpaar in de Jubileumuitgave Historisch Jaarboek Vlaardingen 2012.

Het sociaal-maatschappelijk engagement van het kunstenaarsechtpaar heeft wezenlijk bijgedragen aan vraagstukken als de strijd voor vrouwenkiesrecht, het ontwikkelen van volkscultuur en ambachts- en nijverheidskunst en de verbetering van vrouwenkleding.
       
 De voorzitter van de SGKJ Janneke van der Veer (midden) bedankt
Ellen (l) en Erika (r) voor het verzorgen van de excursiemiddag.

Naast de herinnerings-boekenlegger mochten de deelnemers ook nog twee andere geschenken meenemen: ZIJ-Schrift 155 van de Historische Vereniging Vlaardingen, maart 2020 over o.a. de betekenis van 100 jaar vrouwenkiesrecht voor de stad Vlaardingen met ook weer een aantal boeiende artikelen van de hand van Ellen Boonstra; en een copie van de door Jan Midderigh samengestelde Catalogus der Tentoonstelling van Kinderliteratuur te Vlaardingen van 20-23 november 1912 met - uiteraard - talrijke door het echtpaar Midderigh-Bokhorst geillustreerde kinderboeken waaronder Uit het Winter-Wonderland van W.G van de Hulst, deel VIII uit de prachtige serie Voor 't kleine volkje
     
           

 

Collectie tekeningen van B. Midderigh-Bokhorst in het Rijksmuseum, verworven in 1970 door een schenking van Uitgeverij L.J.Veen te Amsterdam. De afbeeldingen worden niet getoond. De tekeningen zijn gemaakt voor Mijn Italiaantjes van Christine Doorman, de serie bijeengebracht door J.Stamperius, deels overlappend met illustraties voor het tijdschrift Ons Thuis, losse delen, gebundeld in jaargangen, of enkele losse bundels per jaargang met afzonderlijke titels.
(NB Nog vijf afbeeldingen zijn niet gelocaliseerd)Nog niet gelocaliseerd.
* Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 79 bij het verhaal van Aletta Hoog: Het geheimzinnige huisje. Los deel: Zus bij moes.
Nog niet gelocaliseerd.
* Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 29 bij het verhaal van Henr. Dietz: Drie vriendinnen. Los deel: Zus bij Moes. Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 138


* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 83 bij het verhaal van Henr. Dietz: Ia, Ia, en Ka, Ka.
* Ons Thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 2 pag 189 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie Los deel: Herfstdraden.  Ook in Stamperius: De reis van Schipper Bontekoe pag 41
* Ons Thuis 11e jaargang 1912-1913 dl 2 pag 43 bij het verhaal van Henr. Dietz: Een goed woordje. Los deel: Een leuke logeerpartij.
* Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 5 bij het verhaal van A.C.Kuiper: Een klein vriendinnetje van den Grooten Napoleon. Los deel: Een tooverstaf.


* Ons Thuis 7e jaargang 1908-1909 pag. 3 bij het verhaal van Marie Leopold: 1 november. Los deel: Winterprovisie.
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 69 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin. Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 87
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 71 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin. Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 89
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 93 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning. Los deel: Een eigen huisje.


* Ons Thuis 8e jaargang 1909-1910 dl 1 titelpagina van los deel Gezellige praatjes bij het verhaal van Kath. Leopold: Alleen er op uit.
Deze tekening is met oranje verf ingekleurd itt de ander kinderen voor de keramieketalage.
Nog niet gelocaliseerd.
* Ons Thuis 11e jaargang dl 2 1912-1913 pag 47 bij het verhaal van S.Maathuis-Ilcken: Van twee vriendjes. Los deel: Een leuke logeerpartij.
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 96 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning. Los deel: Een eigen huisje.


* Dezelfde tekening Ons Thuis 8e jaargang 1909-1910 titelpagina Gezellige praatjes, maar dan zonder oranje kleur. Het is me nog niet bekend waar deze tekening is gebruikt.
* Ons Thuis, 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 31 bij het verhaal van Marie Leopold: Wims Sijsje. Los deel: Een eigen huisje.
* Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 15 bij het verhaal van Henr. Dietz: Fopperij. Los deel: Een Tooverstaf.
Nog niet gelocaliseerd.


* Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 11 bij het verhaal van tante Joh.: O, jij dom dingetje. Los deel: De Tooverstaf.
Nog niet gelocaliseerd.
* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 81 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht. Los deel: Een eigen huisje. Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 71
* Ons Thuis 7 1908-1909 dl 2 pag 191 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie Los deel: Herfstdraden.  Ook in Stamperius: De reis van Schipper Bontekoe pag 43


* Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 81 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht. Los deel: Een eigen huisje. Ook In Stamperius: De reis van schipper Bontekoe pag 73
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 90 Verhaal: Waardoor Enrico gestroost was.
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 43 Verhaal: Sabine (1)
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 58. Verhaal: Sabine (2)
* Uit: Christine Doorman: Mijn Italiaantjes 1e druk 1922 pag. 27 Verhaal: Het ezeltje van Ernesto en Rita.
 


 

Informatieve boekenwebsites door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd


In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):  http://www.bmidderighbokhorst.nl

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 2 april 2014. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

 Op 8 november 2013 wordt in de Koninklijke Bibliotheek het najaarscongres

gehouden met als thema De vrouw 1813 - 1913 - 2013

 

Studiedag en tentoonstelling tgv 20 jaar SGKJ
Openbare Biblibliotheek amsterdam 26 mei 2013

Programma Studiedag 25 mei 2013
 

12.00 uur: Bregje Hofstede: Midderigh-Bokhorst en de mode in historische kinderboeken

Modieuze heldinnen: kleding in de illustraties van Bernardina Midderigh-Bokhorst

Haar bachalorscriptie ,,Modieuze heldinnen: kleding in de illustraties van Bernardina Midderigh-Bokhorst''
(2009) is te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
Homepage: Bregje Hofstede


 

16.30 uur: Job Cohen opent de tentoonstelling Een kinderboek met een verhaal
 
 
 De Wassenaarder

Het laatste nieuws online
19 mei 2013
Link naar het boekje van genoemde illustratie (Entres nous deel ii 1905)


Koninklijke Bibliotheek

Marie Boddaert: Roswitha
webexpositie
 
Historisch Jaarboek Vlaardingen 2012
Uitgave van de Historische Vereniging Vlaardingen. Van pagina 39-89 een uitgebreid artikel over het leven
en werk van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst door Ellen Boonstra - de Jong en Erika Verloop .


 

Uitreiking Historisch Jaarboek 2012 op 9 november in de Windewijzer aan de Schiedamseweg te Vlaardingen
Website Vlaardingen 24
 


 

Wandplaat Volkenbondsdag
Reunião de bonecas, ilustração B. Midderigh Bokhorst, 1930
Pergrinacultural's Weblog

 

Impressie van de opening van de tentoonstelling ''Twee handen aan éénzelfde teekening'' te Vlaardingen
Tentoonstellingsaffiche (voorkant)
Tentoonstellingsaffiche (achterkant)
Hollandia, Vlaardingen
Openingstoespraak door Ellen Boonstra-de Jong (r) en Erika Verloop (l).
         
Vervolgens mogen familieleden van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst de officiële openingshandeling verrichten.
Met grote interesse worden de vitrines met archiefmateriaal bekeken.
De originele tentoonstellingsaffiche uit 1913 (Vlaardingen) en een fraaie Biedermeier wandplaat.
                      
In vitrines zeldzame verzamelobjecten uit het Vlaardings Stadsarchief.
De woning aan de Vlaardingse Willem Beukelszoonstraat waar het echtpaar Midderigh-Bokhorst van 1917-1927 heeft gewoond.
Met grote zorg zijn door de inrichters van de tentoonstelling alle bijschriften samengesteld.
Reklametekeningen
Op 9 november verschijnt in het Historisch jaarboek 2012 een artikel over het echtpaar Midderigh-Bokhorst van de hand van
Ellen Boonstra-de Jong en Erika Verloop.
 

Tentoonstelling Vlaardingen van 20 oktober - 24 november 2012
 
Persbericht Leven in Vlaardingen
De Vlaardinger
 

Tentoonstelling Vlaardingen op leesplein.nl
 

Momenteel wordt in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag) een kleine vitrinetentoonstelling Penseelprinsessen gehouden met o.a. de catalogus De Vrouw - 1813-1913. Zie website
 
Informatie RKD (website)
Voorkeursnaam Midderigh-Bokhorst, Bernardina
3 hits in RKD images
2 hits in RKD library als onderwerp
1 hits in RKD library als illustrator
2 hits in Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa)
Naamsvariant Midderigh, Bernardina
Bokhorst, Bernardina
Bokhorst, Johanna Bernardina
Bokhorst, Johanna Berhardina
Bokhorst, Dien
  Signeerde voor 1905 'J.B.B.', vervolgens 'J.B.M-B', daarna 'B.M-B.'
Monogrammeert als JBB
JBMB
BMB
Familierelatie Getrouwd met de Jean Jacques Midderigh
Man/vrouw/groep Vrouw
Zie ook Midderigh, Jean Jacques
  Boekillustraties, meestal in samenwerking met echtgenoot, vnl. voor de jeugd (Scheen 1981)
School Nederlands
Geboorteplaats/datum Surabaya (Indonesië) 1880-05-31
Sterfplaats/datum Wassenaar 1972-06-20
Werkzame periode 1895 – 1972
Plaats/periode van werkzaamheid Nederlands Indië (hist.), Den Haag, Deventer, Den Haag 1892 - 1905, Amsterdam
Vlaardingen 1905 - 1927, Wassenaar 1927 - 1972
Opleiding Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) ca. 1894-1895 leerlinge van de damesklas en vanaf 1897 van de cursus M.O.; leerde er tevens modeltekenen onder Frits Jansen (HGA, ABK, bnr. 0058)
Leerling van Jansen, Frits (1856-1928)
Kwalificatie aquarellist, pastellist, graficus, etser, lithograaf, grafisch ontwerper, illustrator, wandschilder, tekenaar, beeldhouwer, politiek tekenaar, miniatuurschilder, tekenleraarmaakte o.m. boekillustraties, enkele met eigen tekst, wandversieringen voor school en kinderkamers, wandschilderingen voor paviljoen v.d. tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913', hal Landb.-huishoudschool Zoetermeer); ook portretminiaturen op ivoor (Scheen 1981 & de Bodt/Kapelle 2003)
Onderwerp portretten
genrevoorstellingen
landschappen
CaptionwinnaarSectieDetail Verkreeg een eervolle vermelding op een tentoonstelling te Leipzig (Scheen 1981)
Lid van Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK)vanaf 1907 aspirant-lid VANK, vanaf 1910 lid; lid van de Unie van Soroptimisten afd. Den Haag vanaf 1929
Leraar aan academie Dagtekenschool voor meisjes (Amsterdam) ca. 1902-1905; Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) docent stilleven opleiding M.O.
Leraar van Deinum, Mies
Bronnen/Naslagwerken Scheen 1969-1970, dl. 1, p. 121 (als: Bokhorst, Johanna Bernardina); Scheen 1981, p. 55-56 (als: Bokhorst, Johanna Bernardina;*) Jacobs 1993, dl. 2, p. 120
Literatuur C. de Lorm, 'Bernardina Midderigh-Bokhorst', De vrouw en haar huis 11 (mei 1916) 1, p. 8
Saskia de Bodt, Jeroen Kapelle et al., Prentenboeken. Ideologie en illustratie 1890-1950, Amsterdam/Gent (Ludion) 2003, p. 247
M. Groot, Vrouwen in de vormgeving 1880-1940, Amsterdam 2007, p. 13 en passim
Overige bronnen Haags Gemeentearchief (HGA), Academie van Beeldende Kunsten (ABK), bnr. 0058.