Affiches, kalenders, reclamewerk en een Ex libris
 

Naast het illustratreren van boeken vervaardigt B.Midderigh-Bokhorst met haar echtgenoot ook voor diverse organisaties affiches en voor instellingen en bedrijven fraai reclamemateriaal en enkele kalenders.

 
Affiches

Remonstrantsche Broederschap 1619-1919 (1919)

B & J.Midderigh-Bokhorst: Aan God gebonden, van menschen vrij.
Ter herinnering aan het derde eeuwgetij der Remonstrantsche Broederschap 1619-1919 Afmetingen 41x26


Staat in de vrijheid
De geschiedenis van de Remonstranten
Onder redaktie van Prof. Dr. G.J. Hoenderdaal en Drs. P.M.Luca
Uitgegeven door De Walburg Pers, Zutphen
1e druk 1982 - 19x25,5 - geb. met stofomslag 200 pag.

Op pag 6 de affiche bij het 300-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap met een uitleg over de betekenis van afbeeldingen 

Ter herinnering aan den doop van uw kind
21,5x21,7
Collectie Museum Catharijneconvent 

Ter herinnering aan uwe belijdenis
J. en B. Midderigh-Bokhorst

Er zijn drie belijdenisplaten met verschillende afbeeldingen.
Ook meerdere drukken, mét en zonder nummer
.Afbeelding 1: Jezus met volgelingen
J.Waltman - Maassluis, ca 1920 - afmetingen 31x40 - Collectie vereniging Oudbroek
Afbeelding 2: Jezus en de Samaritaanse vrouw
J.Waltman - Maassluis, ca 1920 - afmetingen 31x40 - eigen collectie

Afbeelding 3: Geloof - Hoop - Liefde

J.Waltman - Maassluis, ca 1920 - afmetingen 31x40 - eigen collectieTentoonstelling Schoonheid in het leven van het volkskind (1914)
Afmetingen 40x53
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1910)
Afmetingen 25x33

Tentoonstelling van wandversiering 1913
Zaal Harmonie Vlaardingen. 100 x 54 cm.

 
Tentoonstelling van Reclamebiljetten (1915-1916)
Afmetingen 101x64

 
Tentoonstelling Binnenhuiskunst, o.a. werken van B.Midderigh-Bokhorst
De affiche is van Jaap Gidding
Afmetingen 91x70
 
Haagsche Vrouwelijke Vrijwillige Hulp (1940)
Afmetingen 32,4x49,7

Collectie Rijksmuseum
 
 

Kalenders
 

Mevr. Midderigh-Bokhorst heeft een vrij groot aantal illustraties gemaakt voor kalenders. Eerst hieronder de in 1936 uitgegeven verjaardagskalender van de Nationale Levensverzekeringbank N.V. te Rotterdam, daarna de overige ''gewone'' kalenders vanaf 1909 tot 1936.


 

  
Nationale Verjaardagkalender
Uitgegeven door de Nationale Levensverzekeringbank N.V. te Rotterdam (ca 1936)
Afmetingen 38x27,5
Met veel dank
aan Pel Kotkamp, Hengelo, Overijssel voor de informatie en de afbeeldingen.
 


Een vergelijkbare kalender van de Levensverzekeringbank N.V. te Rotterdam met illustraties van Rie Cramer (ca 1933) - Eigen collectie.


 
   
 

 

Er is maar weinig bekend over de kalenders volgens het artikel van Ellen Boonstra de Jong en Erika Verloop in 2012. Er wordt aangegeven dat mogelijk een voorstudie voor Brem voor een kalender is gebruikt.

Met behulp van o.a. onze onvolprezen DELPHER, de Brinkman en advertenties uit o.a. De Vrouw en haar Huis zijn toch veel meer uitgegeven kalenders te traceren. In ieder geval is onderstaande lijst nu bekend, en mogelijk zijn er nog meer.


Uiteraard moet een kalender eerst worden vormgegeven (jaartal tussen haakjes), dan het jaar waarvoor de kalender is gemaakt, de uitgever en overige bekende details. Het zou echt mooi zijn als ze ineens ergens opduiken en hier zichtbaar gemaakt zouden kunnen worden.

(1909) Voor 't Jonge Volkje voor 1910 - Van Zwicht en Bredée - scheurkalender
(1909) Kalender voor Handenarbeid voor 1910 van Agatha Snellen getiteld BIJEN en VLINDERS
(1909) Wereldbibliotheek voor 1910 - twaalf bladen
(1916) Weenenk & Snel voor 1917 - zes bladen met twee maanden
(1917) Weenenk & Snel voor 1918 vier bladen met drie maanden
(1919) Van den Heuvel, Vlaardingen voor 1920 met twaalf (zes  voor en achter?) bladen
(1920) Weenenk & Snel voor 1921 - vier bladen met drie maanden (De Vrouw en haar Huis)
(1920) Kerstkalender voor 1921 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1921) Midderigh-Bokhorst-kalender voor 1922, Weenenk & Snel ƒ2,50
(1921) Kerstkalender voor 1922 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1922) Scheurkalender 1923 Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, afdeling Rotterdam
(1922) Kerstkalender voor 1923 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1923) Kerstkalender voor 1924 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1925) Kerstkalender voor 1926 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1929) Ned. Ver van Huisvrouwen 1930 - vier schilden (bladen) Uitg. J.Storm, AmersfoortIn het Alg Handelsblad van 12 novemver 1909 wordt de bij A.M. van Zwicht te Leiden en
C.Bredée te 's-Gravenhage een kalender voor 1910 genoemd. Wellicht een scheurkalender waarvoor het schild - het karton waarop een kalenderblokje is geplakt - door B.Midderigh-Bokhorst is geïllustreerd.

In hetzelfde jaar zijn de voorbereidingen voor de kalender voor 1910 bij de Wereldbibliotheek
(Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur te Amsterdam) - twaal maandbladen.
Schildteekening voor De Kalender voor Handenarbeid voor 1910 van Agatha Snellen getiteld
BIJEN en VLINDERS Uitgegeven bij G.Römelingh & Co. Groningen

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 76, 1909, no 94, 23-11-1909

 


Ìn de Geldersche Courant van 26 november 1916 wordt een kalender voor 1917 aangekondigd,
uitgegeven bij Weenenk & Snel, Den Haag. De hierboven genoemde voorstudie voor Brem (mei-juni)
past overigens niet bij de beschrijvingen ''groei en bloei'' en ''dansend in de lentewei''.


Er is (voorlopig) maar één aankondiging (Maandblad van het Noorden) van een volgende kalender voor
1918 bij Weenenk & Snel. Mogelijk maakt ''Brem'' daar wel deel van uit maar nu wordt aangegeven dat er maar vier bladen zijn. Dan past mei-juni dus ook weer niet.
NB We moeten overigens niet vergeten dat er alom de misère van WO I met slechte
papierkwaliteit, schaarste, crisis, werkloosheid enz. heerst.

 
 
Voor 1920 is er de kalender voor Van den Heuvel & Zoon, Vlaardingen (1920)
Afmetingen 24x44
 

In De Vrouw en haar Huis van december 1920 wordt in het reklamekatern de kalender voor 1921 aangekomdigd. Uitgave van Fa. Weenenk & Snel, Den Haag, prijs ƒ1,90


Brinkman 1920 geeft aan dat zowel bij Weenenk & Snel als bij Editio een kalender voor 1921 is verschenen

Ook voor 1922 is er bij Weenenk & Snel een Midderigh-Bokhorst-kalender uitgegeven
blijkt uit de de berichtgeving in het Nieuwsblad voor den Boekhandel
 
(Scheur)kalender Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren,
afdeling Rotterdam (1923) Afmetingen 35x52


 
 
In 1923 wordt de uitgave van een Kerstkalender bij N.V. Uitg. EDITI0 te Hillegom genoemd
met een buitenblad van B.Midderigh-Bokhorst (aanbidding der herders)
 
Dit lijkt me niet het Kerstboek voor Jong-Holland, maar wat dan wel?Ook voor 1926 weer een Kerstkalender bij EDITIO, Hillegom
Voor het jaar 1930 geeft de Ned. Ver. van Huisvrouwen een kalender uit bij J.Storm te Amersfoort
wwarschijnlijk wordt met vier schilden vier bladen bedoeld.
De Vrouw als Huisvrouw
De Vrouw in de Sport
De Vrouw in de Maatschappij
De Vrouw en KunstDit is de voorlopige oogst, wellicht volgt meer en .... wie afbeeldingen
of verdere informatie heeft: Heel graag een berichtje!!           april 2020
 
Reclamewerk

Ontspanning door Miles Burton (1925)
Afmetingen 34x58,5 karton
Met deze link een greep uit Burton's boeken: http://www.detective-fiction.com/miles-burton.htm

 
Vroom & Dreesmann, De schatkamer van St.Nicolaas (1930)
Afmetingen 50x75
 
Van Houten's Chocolade (1920)
Afmetingen 24x34,5
Van Houten´s Bonbons (1921)
Afmetingen 24x34,5
 
Van Houten´s Bonbons
afmetingen

 
 
Lux - wascht alle fijn goed ca 1920
Advertentie, afm. verschillend

Naast de advertentie voor LUX-wasmiddel is er in 1925-1926 een reeks reclametekeningen voor het merk Rinso van dezelfde fabrikant Lever's Zeep Maatschappij te Vlaardingen, een thuiswedstrijd voor B.Midderigh-Bokhorst dus. Er zijn in ieder geval zes verschillende tekeningen met de nummers R34, R 35, R37, R 38, R39 en R40 (volgnr 20 of 21) .
Met dank aan Henk Hersevoort voor de info via Delpher

De Standaard 3-6-1925 - R34
De Noord-Ooster 25-6-1925 - R35
 
De Courant Het nieuws van den dag 20-7-1925 - R37
De Standaard 18-8-1925  - R38
De Telegraaf 5-6-1925 - R39
Het Volk Dagblad voor de Arbeiderspartij 18-5-1926 - R40
   
   
   
 
 
Ex libris 

Ex libris voor Catharina van Rennes, zangpedagoge van o.a Prinses Juliana


Wikipedia