Literatuur en bronnen

In diverse bronnen wordt aandacht geschonken aan het werk van B.Midderigh-Bokhorst.  Hieronder de boeken waarin informatie te vinden is. Overige informatie bij artikelen en/of kranten en tijdschriften.


Literatuurlijst
(In opbouw)

Twee handen aan éénzelfde teekening. Leven en werk van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst.
Ellen Boonstra-de Jong en Erika Verloop, Jaarboek 2012 van de Historische Vereniging Vlaardingen, pag 40-89
met een nagenoeg volledige bibliografie.
Helden in Beeld. Illustraties uit kinderboeken. Door Saskia de Bodt (inleiding), Stance Eenhuis en Muriël Steegstra (samenstelling). Letterkundig Museum, Den Haag, 2006.
Johanna Berhardina Midderigh-Bokhorst. Artikel door C. de Lorm in De vrouw en haar huis nr. 11 (mei 1916) met een getekend portret door Elsa Woutersen-van Doesburgh.
Prentenboeken. Ideologie en illustratie 1890-1950. Saskia de Bodt, Jeroen Kapelle et al.,, Amsterdam/Gent (Ludion) 2003, 0.a. pag. 247
• M. Groot, Vrouwen in de vormgeving 1880-1940, Amsterdam 2007, p. 13 en passim
• Pieter A. Scheen, samensteller en uitgever; Lexicon van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950.. Den Haag 1969. ISBN 5 86028 015 7
• D. Wouters, Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen (Bussum 1913).
• Berhardina Midderigh-Bokhorst, ‘Afdeeling wandversiering’, Catalogus der tentoonstelling ‘Schoonheid in het leven van het volkskind’ (Den Haag 1914) 73-78.
• C. de Lorm, ‘Vrouwen van betekenis. Berhardina Midderigh-Bokhorst’, De Vrouw en haar Huis 1 (1916) 8-9.
• Carin Schnitger en Inge Goldhoorn, Reformkleding in Nederland (Utrecht 1984).
• Nettie Heimeriks en Willem van Toorn red., De hele Bibelebontse berg. Geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden(Amsterdam 1989).
• Ineke Libosan, Vrouwen, illustreren en schaduw. Elisabeth Francisca Nieuwenhuis en tijdgenoten (2003) [onuitgegeven doctoraalscriptie]
 
Ph. Kohnstamm, Paul Scholten en Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 23 (1923)
Beeldend Nederland : biografisch handboek {2}, Jacobs 1993, dl. 2, p. 120
• Penseelprinsessen & broodschilderessen : vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913, Klarenbeek 2012, p. 206
Margreet van Wijk-Sluyterman: Van Goor en de investering in het ''goede en afwijkende'' kinderboek. 2004 dbnl
Nettie Bakker/Engelsman± Hun harten zijn jong gebleven. Moeder/Vrouwenpost december 1958
Daan van der Kaaden: Zoeken naar de ziel. Callenbach 1994
• M.A.Ghering-van ierlant: Vrouwenmode in prent, moderenten 1780-1930. Ghering Books 2007

Janneke van der Veer: van Arendsoog en Joop ter Huel. Arnhem 2007

• H.Adriaans: Berhardina Midderigh-Bokhorst als illustratrice van kledinggebied. Centraal Museum Utrecht 1972
• Modieuze heldinnen : kleding in de illustraties van Bernardina Midderigh-Bokhorst / Bregje Hofstede - scriptie 2009


Historisch Jaarboek Vlaardingen 2012

Uitgave van de Historische Vereniging Vlaardingen. Van pagina 39-89 een uitgebreid artikel over het leven en werk van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst
door Ellen Boonstra - de Jong en Erika Verloop 

Helden in Beeld
Illustraties uit kinderboeken
Door Saskia de Bodt (inleiding) Stance Eenhuis en Muriël Steegstra (samenstelling)


Bijdragen: pag 15 tekst; pag 16 afbeelding ''Sneeuwwitje'' (Sprookjes); pag 30 afbeelding ''Grootmoeder'' (Sprookjes);
pag 35 afbeelding ''Brievenbus'' (Voor Jong Nederland 1); pag 36 afbeelding ''De Waterkindertjes'
'
Prentenboeken
Ideologie en Illustratie 1890-1950


Door Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle
Uitgave : Ludion, Amsterdam - Gent 2003. Halflinnen hardcover, 30x25, 276 pagina's, ISBN 90 76588 58 9

In het uitbundig geïllustreerde boek wordt het proces van professionalisering van het vak van illustrator geschetst en wordt gekeken naar de gevolgen daarvan voor het artistieke peil en de inhoud van de prentenboeken. In het biografieën-gedeelte van Jeroen Kapelle staat een korte levensbeschrijving van het echtpaar Midderigh-Bokhorst en in het register worden de talrijke plaatsen aangegeven waar hun werk in tekst en beeld wordt aangehaald.

Met dank aan Margreet van der Kleij uit Arnhem en haar tante Margreet van der Kleij die o.a. mode-illustratrice bij het tijdschrift Ariadne was.De familie Bokhorst verrassend veelzijdig - Roel H. Smit Muller
Waanders, Zwolle 2014. Hardcover, 144 pagina's, isbn 9789491196829

In dit ''familieboek'' is duidelijk te merken dat Johanna Berhardine Midderigh-Bokhorst als buitenbeentje wordt beschouwd want in het overigens best fraaie boekwerk komt ze er wel zeer bekaaid van af met maar net één pagina tekst en een affiche van het damestasje van de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 die niet eens van B.Midderigh-Bokhorst is maar wel van Wilhelmina Drupsteen. Gelukkig staat er nog wel een fraaie afbeelding van de olieverf op eterniet (1910-1940???).

 


Op de gevel van Papenstraat 39 in Deventer staat nog steeds in sierlijke letters boven de deur de naam van een bekend Deventer schildersbedrijf. Hier begon stamvader Hendrik Gerrit Bokhorst een bedrijf dat later door hem, zijn beide zonen Johan en Engelbartus en door kleinzoon Gerrit zou uitgroeien tot niet alleen een bekende, maar ook een bijzondere schildersdynastie. De telgen van de Bokhorst-familie hadden een gedegen opleiding genoten, o.a. op de befaamde Deventer Teekenschool. Ze beheersten diverse technieken, zowel in toegepaste als autonome kunst. Uit het Bokhorst-atelier kwamen schitterende glas-in-lood ramen, monumentale tegeltableaus, sierlijke gevel- en interieurdecoraties, waaronder witjes. Maar ook, reclamemateriaal, boekillustraties, oorkonden. En beschilderde keramische producten werden op zowel klassieke, jugendstil als art deco wijze vervaardigd. Dit boek vat alles samen. De informatieve tekst geeft mét de talrijke kleurillustraties een verrassend inzicht in de veelzijdigheid van de kunst en ambacht van de familie Bokhorst.

 


 


Zoeken naar de ziel - Daan van der Kaaden

Leven en werk van W.G. van de Hulst

Op pagina 92 wordt de verbinding van B.Midderigh-Bokhorst met W.G. van de Hulst beschreven
 

 
 
De toegepaste kunsten in Nederland
Reeks monografieën over hedendaagse sier- en nijverheidskunst
De berluchting van het boek door G.H. Pannekoek jr.
Rotterdam W.L.& J.BrusseZoals meestal wordt B.Midderigh-Bokhorst weer met Rie Cramer vergeleken 

Mooi tekenenwerk voor een goede leescultuur

Artikel van Richard van Schoonderwoerd in Lessen 13e jaargang nr 2 Dordrecht winter 2018 (Onderwijsmuseum)
Over Douwe Wouters en over illustraties in kinderboeken waarbij B.Midderigh-Bokhorst wordt genoemd


 

Het boek in 1905

Letterkundig jaarboek en catalogus
6e jaargang
Bewerkt door D.Smit
Uitgegeven door Meulenhof &
Co. - Amsterdam


Nog nauwelijks bijdragen mbt boeken met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst.
Enkele voorlopers worden genoemd en dan op pagina 85 A.von Schmidt auf Altenstadt met Jack's gedenkschriften

Hier aanklikken voor de betreffende informatie.


 
Het boek in 1911
Letterkundig jaarboek en catalogus 1911-1912
12e jaargang
Bewerkt door D.Smit

Uitgegeven door Meulenhof & Co. - Amsterdam


Alle relevante gegevens mbt B.Midderigh-Bokhorst hier aanklikken
Catalogus: Uitgaven van G.B.van Goor Zonen te Gouda 1914 hier aanklikken
 

Catalogus Van Goor 1911
Opgenomen in Het boek in 1911
Uitgaven van G.B.van Goor Zonen te Gouda 1911
24,5x17,5 - 16 pagina's ing.
 
Het boek in 1914
Letterkundig jaarboek en catalogus 1914-1915
15e jaargang
Bewerkt door D.Smit

Uitgegeven door Meulenhof & Co. - Amsterdam


Artikel D.Smit: De liefste Boeken voor onze Kinderen pagina XXI - XXXI hier aanklikken
Alle overige relevante gegevens mbt B.Midderigh-Bokhorst hier aanklikken
Catalogus: Uitgaven van G.B.van Goor Zonen te Gouda 1914 hier aanklikken
 
 

Catalogus Van Goor 1914
Opgenomen in Het boek in 1914
Uitgaven van G.B.van Goor Zonen te Gouda 1914
1914 - 24,5x17,5 - 16 pagina's ing.
 
 

Het boek in 1916

Letterkundig jaarboek en catalogus 1916-1917
17e jaargang
Bewerkt door D.SmitAlle relevante gegevens mbt B.Midderigh-Bokhorst hier aanklikken
Catalogus: Uitgaven van G.B.van Goor Zonen te Gouda 1916 hier aanklikken
 
 
 

Catalogus Van Goor 1916
Opgenomen in Het boek in 1916
Uitgaven van G.B.van Goor Zonen te Gouda 1916
1916 - 24,5x17,5 - 14 pagina's ing.
 
 

Catalogus Kluitman 1926
De Nieuwste Jongens- en Meisjesboeken
1926 - 19x13, 23 pag. geniet


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst: Omslag, pag. 5, 6, 10, 21, 25, 27, 33 en 34
 

Titellijst Jongens- en Meisjesboeken Gebr. Kluitman, Alkmaar 1929

Illustraties B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 25x16 - 4 pagina's
 
 

Het Nederlandsche Boek


Jaarlijks uitgaven vanaf 1924 (1e jaargang) van de Nederlandsche Uitgeversbond Amsterdam.
Hierin worden de boeken beschreven die in dat jaar bij tal van uitgeverijen zijn verschenen. In de beginjaren ruim 60, in 1930 al meer dan 200 en in 1934 bijna 250 (!). Voorwaar een indrukwekkende lijst. Maar in 1940 zijn het nog (maar) 16 uitgevers, tevens ook de laatste uitgave. Uiteraard is de omvang niet zo volledig als die bij Brinkman maar het aardige is dat er veel 'uitgeversreclame' is toegevoegd met interessante gegevens en overzichten.
Vaak is op de omslag een boekhandel vermeld.
De boekwerken zijn soms ook van een uniforme zwartlinnen band met een goudkleurige opdruk voorzien en met 'Het Nederlandsche Boek ' en een jaartal op de rug. Soms is ook hier een boekhandel vermeld.

. 
       
       
       
       
     

Op een onderliggende pagina zijn alle relevante gegevens mbt B.Midderigh-Bokhorst aangegeven.
Hier aanklikken

Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst
Jaarboek 1919


Gebonden met stofomslag - 25,5x19 - 80 pagina's tekst, 80 pagina's afbeeldingen
 
 B.Midderigh-Bokhorst heeft zich in 1905 bij de V.A.N.K aangesloten als aspirant lid en wordt in 1910 volwaardig lid met stemrecht.
De jaarboeken worden vanaf 1919 uitgegeven.


Tekst omslag De Toegepaste Kunsten in Nederland W.L.&J.Brusse Rotterdam 1927

 
Op een onderliggende pagina zijn alle relevante gegevens mbt B.Midderigh-Bokhorst aangegeven.
Hier aanklikken

Wormcruyt met suycker


Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten. Door D..L. Daalder. Amsterdam - N.V. De Arbeiderspers MCML

Op tal van plaatsen worden boeken aangehaald die door B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh zijn geïllustreerd. Explisiet worden ze genoemd op pag 172 (Het echtpaar Midderigh-Bokhorst; voortreffelijke illustratoren bovendien); op pag 218 (Sprookjes van Grim in bewerking van Martha van Eeden-van Vloten met illustraties van Midderigh-Bokhorst) en op pag 263 (De invloed van grote Europesche illustratoren als Morris, Crane, Greenaway en Crane op talrijke anderen waaronder ook het echtpaar Midderigh-Bokhorst).

[1e druk 1950]

1e druk 1950 24,5x16 - 298 pag. geb. linnen
Nb. Integrale herdruk in 1976 bij Interbook International Schiedam

Wormcruyt met suycker

Integrale herdruk van dit historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten door D.L. Daalder. Uitgegeven bij Interbook International Schiedam

Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten. Door D..L. Daalder. Amsterdam - N.V. De Arbeiderspers MCML
Op tal van plaatsen worden boeken aangehaald die door B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh zijn geïllustreerd. Explisiet worden ze genoemd op pag 172 (Het echtpaar Midderigh-Bokhorst; voortreffelijke illustratoren bovendien); op pag 218 (Sprookjes van Grim in bewerking van Martha van Eeden-van Vloten met illustraties van Midderigh-Bokhorst) en op pag 263 (De invloed van grote Europesche illustratoren als Morris, Crane, Greenaway en Crane op talrijke anderen waaronder ook het echtpaar Midderigh-Bokhorst).

[Eerdere 1e druk 1950 bij De Arbeiderspers]
Herdruk bij Interbook International Schiedam met stofomslag 1976 23x15,5 - 298 pag. geb. linnen


Wormcruyt met suycker
zonder stofomslag
Over het illustreren van leesboeken voor kinderen

Eveneens een herdruk bij Interbook International Schiedam maar nu van een boek D.Wouters uit 1913.

Op talrijke plaatsen wordt het echtpaar Midderigh-Bokhorst aangehaald. Douwe Wouters is bepaald niet lovend over hun illustratief werk. Enkele voorbeelden: Gebrek aan scheppingsvermogen (pag 31); In de verluchting van Grimm's Sprookjes doet de koude juistheid der fraaie ronden en rechten onaangenaam aan (pag 36); Zoals B.M.-B het kind door een lammetje achterover bij de vlecht over het hek laat trekken kan dat onmogelijk. Het hek is te hoog (pag161).

[1e druk 1913 C.A.J. van Dishoeck, Bussum]

Herdruk bij Interbook International Schiedammet stofomslag 1977 - 22x15,5 - 181 pag.


Over het illustreren - zonder stofomslag


 


Van Wormcruyt met suycker tot jeugdliteratuur.


Samengesteld door F.Daalder en I.Daalder-Schripsema. Over schrijvers, illustratoren, uitgevers, de kulturele promotie, de lezers en het Vlaamse, Fries en Antilliaanse jeugdboek.
Uitgegeven bij Muusses, Purmerend.

Op enkele plaatsen worden boeken genoemd geïllustreerd door B.Midderigh-Bokhorst.

[1e druk 1971]

(1e druk 1971)
2e druk 1973 21,5x15 - 238 pag. geb. linnen isbn 90 231 7071 7