ModeMevr. B. Midderigh-Bokhorst heeft onnoemelijk veel modetekeningen geproduceerd, voornamelijk voor het fraai geïllustreerd maandschrift De Vrouw en haar Huis, uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf,  Amsterdam.In 1982 werd in het Centraal Musum een expositie speciaal gewijd aan de modetekeningen. Van de tentoonstelling: Berhardina Midderigh-Bokhorst als illustratrice op kledinggebied in het Centraal Museum Utrecht van 5 maart tot 3 mei 1982 is een foto van A.F.S.J.Hulskamp waarop boven de schuine vitrine onder wandplaten en modetekeningen ook 40 prentbriefkaarten te zien zijn: twee series van 12 en dan nog zestien overigen.   
Voor deze tentoonstelling is door conservator Hanneke Adriaans een bijbehorend uitgebreid vouwblad tot stand gekomen dat hierbij met welwillende instemming van de auteur mag worden weergegeven. Het geeft een prachtig beeld van het bijzonder fraaie modetekenwerk van Berhardina Midderigh-Bokhorst.


                                                                         
                                                                        


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


In het Centraal Museum bevindt zich ook een alleraardigst
Album met modetekeningetjes uit 1890 (J.B.B.)


Zoals gezegd verkreeg Berhardina Midderigh-Bokhorst grote faam door haar tekenwerk voor De Vrouw en haar Huis, geïllustreerd maandschrift, waarvoor ze jarenlang de prachtigste modetekeningen heeft gemaakt. Weliswaar wordt in het standaardwerk Het Geïllustreerde Tijdschrift deel 1 1840-1945 van Prof. Dr. Joan Hemels en Drs. Renée Vegt met geen woord gerept (sic) over haar bijdragen, zelfs niet in de uitvoerige lijst medewerkers op de pagina's 407- 409. Het tijdschrift is in 1974 opgegaan in Ideaal Wonen

 

In het Textielmuseum Tilburg zijn in ieder geval een aantal jaargangen ter inzage.


 

Maar in de KB zijn gelukkig - hoe kan het ook anders - alle jaargangen van 1906 tot 1973 aanwezig.
 

Twee eeuwen kindermode

Keuze uit de verzameling van het Centraal Museum Utrecht 1983

Modetekeningen van B.Midderigh-Bokhorst op pag. 12, 15 en 17, 1983, A4-formaat, 20 pag. geniet


Vrouwenmode in Prent

Modeprenten 1780-1930
Door M.A.Ghering-van Ierlant. Uitgegeven bij Ghering Books2007 - 30x25 -
gebonden 240 pag. isbn 9789078 839019
B.Midderigh-Bokhorst wordt op pag 166 vermeld ivm Onze Kleeding en De Vrouw en haar Huis

 


Ook bij Wikipedia zie je wel de naam van Ella Riemersma maar géén Midderigh-BokhorstWikipedia


Huygens Recources
aanklikken voor hele artikel
De vormgeving van het tijdschrift is in handen van R.W.P de Vries jr. (RWP) die de fraaie boekbanden en de vignetten verzorgt en ook een flink aantal artikelen schrijft. Er zijn later ook vignetten van André Vlaanderen en vanaf de 14e jaargang ook bandtekeningen en vignetten van J.J.Midderigh die - uiteraard - soms ook bij tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst een handje helpt.
Wikipedia
De ingebonden jaargangen

1e - 3e  jaargang
4e - 14e jaargang
 

In het hoofdartikel van de 22e jaargang beschrijft Elis M. Rogge zef de indeling van de banden. 

Hieronder wordt - voor zover de tijdschriften voorhanden zijn - integraal het tekenwerk van B.Midderigh-Bokhorst voor De Vrouw en haar Huis weergegeven, Mogelijk staan op de omslagen en de advertentiepagina's die bij het inbinden meestal worden weggelaten ook nog tekeningen van haar hand.

              
NB Door de grote hoeveelheid afbeeldingen duurt het uploaden van de pagina ietsje langer.....


1e jaargang 1906 -1907
NB. Op de band staat 1905-1906 maar het eerste nummer verschijnt pas in mei 1906.


Titelpagina 1e jaargang
(B.Midderigh-Bokhorst wordt (nog) niet genoemd)VerantwoordingDe allereerste modetekening in De Vrouw en haar Huis 1906 van B.Midderigh-Bokhorst (J.B.M.-B.)

N.B Het onvoorstelbaar grote aantal tekeningen van de verschillende illustrators die soms ook nog verbazingwekkend veel op elkaar lijken is óók verbazingwekkend zeer goed gesigneerd. Bij verreweg de meete tekeningen is weergegeven wie de maker is. Chapeau!
Omdat B.Midderigh-Bokhorst volgens mij ook consequent haar bijdragen signeert (met diverse vormen zoals J.B.M.-B; J.B.Bokhorst; B.M-B; J.B.B.; B.Midderigh-Bokhorst; J.J.M.= echtgenoot Jean-Jacques Midderigh) heb ik alleen die tekeningen weergegeven. Alles is in zwar/wit en diverse grijstinten, iets van kleur verschijnt soms door het scannen van vergeeld papier.


01-06

01-43

01-51

01-64

01-72

01-92

01-94

01-96

01-118

01-131

01-132

01-147

01-148

01-162

01-166

01-167

01-168

01-169

01-207

01-208

01-220

01-242

01-244

01-246

01-269

01-270

01-271

01-272

01-288

01-304

01-305

01-306

01-317

01-318

01-333

01-334

01-348

2e jaargang 1907 -1908
NB. Waarschijnlijk géén uitgeversband maar elders ingebonden.


02 band en titelpagina

02-18

02-19

02-2

02-89

02-114

02-144

02-160

02-161

02-216

02-217

02-218

02-219

02-254

02-255

02-256

02-279

02-280

02-281

02-288

02-315

02-358

02-369

02-370

02-371
 4e jaargang 1909 - 1910
NB. Waarschijnlijk géén uitgeversband maar elders ingebonden.


04 band en titelpagina

04-32

04-63

04-65

04-97

04-98

04-99

04-123

04-124

04-129

04-155

04-156

04-159

04-183

04-188

04-189

04-218

04-219


Roswitha door Marie Boddaert - Kluitman, Alkmaar 1909
De modetekeningen en boekillustraties zijn vaak zeer verwant en het
is uiteraard
alleszins zichtbaar voor welk segment van de bevolking ze zijn bedoeld.
04-224


Interessante beschrijving van de illustrators
04-225

04-248

04-254

04-255

04-275

04-279

04-305

04-306

04-337

04-338

04-338

04-339

04-366

6e jaargang 1911 - 1912
NB. Waarschijnlijk géén uitgeversband maar elders ingebonden.


06 band en titelpagina

06-31

06-34

06-36

06-73

06-74

06-105

06-132

06-165

06-167

06-191

06-225

06-264

06-268

Ze zullen elkaar vast gekend hebben, Rie Cramer (1887-1977) en B.Midderigh-Bokhorst (1880-1972).
Ze worden vaak in één adem genoemd, ook al is Rie Cramer toch wel iets bekender geworden. Ook
hier in De Vrouw en haar Huis staan de afbeeldingen weer pagina aan pagina weergegeven.

06-295

06-327

06-359

06-360

06-361

06-393
7e jaargang 1912 - 1913

Nog geen jaargang of losse nummers voorhanden maar wel voor de 7e jaargang
een INTEEKENBILJET van vier bladzijdes
met ook weer twee tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst8e jaargang 1913 - 1914
NB. Waarschijnlijk géén uitgeversband maar elders ingebonden.


band VIII en titelpagina

08-14

08-15

08-16

08-17

08-18

08-30

08-31

08-37

08-50

08-51

08-75

08-76

08-83

08-84

08-85

08-86

08-87

08-89

08-90

08-91

08-92

08-111

08-145Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, Amsterdam
08-165

08-166

08-167

08-168

08-169

08-174

08-175

08-176

08-202

08-203

08-205

08-235

08-236

08-281

08-282

08-311

08-313

08-344

08-351

08-352

08-381

08-410


9e jaargang 1914-1915
Incompleet, alléén de losse nummers 5, 6, 8 en 11 voorhanden09-168

09-171

09-172

09-202 
Pag 202 weliswaar zonder initialen maar onmiskenbaar B.Midderigh-Bokhorst?

09-341

09-347

09-348

09-364


10e jaargang 1915-1916
Originele uitgeversband


10 band en titelpagina

10-40

10-41

10-74

10-76

10-110

10-112

10-137

10-146

10-180

10-211

10-214

10-247

10-249

10-283

10-289

10-317

10-323

10-341

10-347

10-348

10-383

10-419
 11e jaargang 1916-1917
Géén originele uitgeversband


11 band en titelpagina


In de 10e en 11e jaargang een fraaie serie VROUWEN VAN BETEEKENIS met getekende portretten
van E.L.H. Woutersen van Doesburgh met B.Midderigh-Bokhorst als de vijfde in de reeks

11 - 08

11 - 09

11 - 27

11 - 40

11 - 66

11 -67

11 - 100

11 - 101

11 - 131

11 - 164

11 - 169

11 -181

11 - 192

11 - 193

11 - 226

11 - 253

11 - 254

11 - 255

11 - 286

11 - 287

11 - 318

11 - 319

11 - 321

11 - 351

11 - 357

11 - 383

11 - 384

11 - 388

13e jaargang 1918-1919
Incompleet, alléén de losse nummers 1, 2, 3, 8, 10 11 en 12 voorhanden

13 omslag los nummer 1


13 - 29

13 - 31

13 - 57

13 - 63

13 - 64

13 - 65

13 - 92

13 - 94

13 - 95

13 - 258
1918-1919 papier is schaars geworden en de kwaliteit aanzienlijk verminderd


13 - 262

13 - 263

13 - 264

13 - 326

13 - 327

13 - 360

13 - 404


  

14e jaargang 1919 - 1920
Originele uitgeversband
14 band en titelpaginaIn het advertentiegedeelte van (los) nummer 1 is zoals eerder voor de 7e jaargang een ''INTEEKENBILJET" meegebonden waarin wordt geschreven over de nieuwe omslagtekening en vernieuwde vignetten door J.J.Midderigh. Het hoofdartkel in nr 1 verwoord dezelfde doorgevoerde vernieuwingen. Waarschijnlijk was de vorige niet-gesigneerde bandtekening nog van R.W.P.de Vries Jr.. Midderigh signeert met de MJJ onderaan.


13e jaargang
14e jaargang
pagina 1 vouwbiljet
pagina 2 vouwbiljet
pagina 3 vouwbiljet
pagina 4 vouwbiljet
pagina 1 waar J.J. Midderigh wordt genoemd
14 - 25
14 - 26
14 - 27
14 - 58
14 - 59
14 - 94

14 - 129
14 - 130
14 - 160

14 - 161
14 - 231
de papierkrapte is blijkbaar voorbij, de kwaliteit wordt weer beter
14 - 232
14 - 233
14 - 236
14 - 261
14 - 269
14 - 271
14 - 277
14 - 278
14 - 301
14 - 302
14 - 303
14 - 341
14 - 344
14 - 375
14 - 377
14 - 411
14 - 412
14 - 414


15e jaargang 1920 - 1921
Originele uitgeversband
15 (vernieuwde) band van André Vlaanderen en titelpagina

Aankondiging vernieuwde band André Vlaanderen april 1921
15-35

15-38

15-66
15-67
15-69
15-99

15-130

15-165

15-166

15-167

15-198


15-212

15-213

15-214

15-21515-216

15-217

15-218

15-229

15-236

15-F- advertentie Midderigh-Bokhorst-Kalender 1921

15-268
15-269

15-F- advertentie Midderigh-Bokhorst-Kalender 1921

15 -275
15 - 299

15 - 300


15 - 304
15 - 331
15 - 332
15 -333
15 - 362
15 - 364
15 - 8 XIII
15 - 395
15 - 397

 

16e jaargang 1921-1922
Incompleet, alléén het losse nummers 10 voorhanden

16e omslag los nummer 10


Met dank aan Marina Korsman

16-341

16-34317e jaargang 1922 - 1923
Originele uitgeversband
band jaargang 17 en titelpagina
17- 36
17- 36

17- 43
17- 76
17- 79
17- 108
17- 109
17 - 139
17- 143
17- 171
17- 172
17- 174
17- 201
17-206
17- 207
17- 213
17- 250
17- 251
17- 285
17- 289
17- 317
17- 321
17- 326
17- 353
17- 357
17- 380
17- 392
17- 415
17- 415
427
 


18e jaargang 1923 - 1924
Originele uitgeversband
18e  jaargang band en titelpagina
18 - 23
18 - 43
18 - 77
18 - 80
18 - 81
18 - 115
18 - 116
18 - 188
18 - 227
18 - 255
18 - 259
18 - 260
18 - 307
18 - 315
18 - 316
18 - 318
18 - 325
18 - 344
18 - 349
18 - 353
18 - 383
18 - 389
18 - 492
18 - 422
18 - 423
18 - 449
18 - 463
18 - 470


19e jaargang 1924 - 1925
Originele uitgeversband

19e jaargang band en titelpagina
19 - 41
19 - 43
19 - 78
 
19 - 79
19 - 116
19 - 117
19 - 120
19 - 154
19 - 155
19 - 195
19 - 197
19 - 200
19 - 234
19 - 271
19 - 273
19 - 275
19 - 280
19 - 337
19 - 341
19 - 349
 

20e jaargang 1925 - 1926
Blinde band, géén titelpagina aanwezig
Pagina 77: De fraaie eternietschildering. Zie: Tekeningen en schilderijen
20 - 88
20 - 195
20 - 353
20 - 475
21e jaargang 1926 - 1927
Originele uitgeversband
21e jaargang band en titelpagina
21-47
21-215
21-215
21-221
21-316
21-382
21-517


22e jaargang 1927 - 1928
Originele uitgeversband
22e jaargang band en titelpagina
22 - 01
22 - 49
22 - 271
22 - 276

22 - 416

Uitvoerig artikel van W.Wynaendts Francken-Dyserinck over de 'soroptimisten' (''de beste zusters'') een soort lôge voor dames waar B.Midderigh-Bokhorst mee verbonden was.

22 - 451
 
22 - 453
22 - 459


Uitvoerige biografische schets door Johan Schwenke
22-595


26e jaargang 1931 - 1932
Originele uitgeversband
26e jaargang - band en titelpagina
Er zijn nog slechts twee modetekening van B.Midderigh-Bokhorst in deze 26 jaargang,
26-61
26-47327e jaargang 1932 - 1933
Originele uitgeversband
27e jaargang - band en titelpagina
Er is nog slechts één modetekening van B.Midderigh-Bokhorst in deze 27 jaargang,

En een bijzonder artikel van Tony de Ridder ''Die Frau am Altar'' over Gertrud Spörri, de eerste vrouwelijk priester in de Christengemeenschap, het kerkgenootschap waar ik zelf ook als (niet meer werkzaam) geestelijke mee verbonden ben.

 
 


30e jaargang 1935 - 1936
Originele uitgeversband
30e jaargang - band en titelpagina
 
Géén modetekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

34e jaargang 1939 - 1940
Originele uitgeversband
34e jaargang - band en titelpagina
 
Géén modetekeningen van B.Midderigh-Bokhorst
 
Artikel van de nieuwe hoofdredactrice Drs. M.G.Schenk bij het afscheid van Elis M. Rogge


35e jaargang 1940 - 1941
Originele uitgeversband met nog wel de naam van Elis M. Rogge op de band
35e jaargang - band en titelpagina
 
Géén modetekeningen van B.Midderigh-Bokhorst


41e jaargang 1947 - januari - december 12 nummers
Originele uitgeversband met nog steeds de naam van Elis M. Rogge op de band
 
 
 

 


WebLog van Ileen Montijn
(januari 2020)
 
Blog uit 2006 van Els Smulders-Bouma