Kalenders
 

Mevr. Midderigh-Bokhorst heeft een vrij groot aantal illustraties gemaakt voor kalenders. Eerst hieronder de in 1936 uitgegeven verjaardagskalender van de Nationale Levensverzekeringbank N.V. te Rotterdam, daarna de overige ''gewone'' kalenders vanaf 1909 tot 1936.


 

  
Nationale Verjaardagkalender
Uitgegeven door de Nationale Levensverzekeringbank N.V. te Rotterdam (ca 1936)
Afmetingen 38x27,5
Met veel dank
aan Pel Kotkamp, Hengelo, Overijssel voor de informatie en de afbeeldingen.
 


Een vergelijkbare kalender van de Levensverzekeringbank N.V. te Rotterdam met illustraties van Rie Cramer (ca 1933) - Eigen collectie.


 
   
 

 

Er is maar weinig bekend over de kalenders volgens het artikel van Ellen Boonstra de Jong en Erika Verloop in 2012. Er wordt aangegeven dat mogelijk een voorstudie voor Brem voor een kalender is gebruikt.

Met behulp van o.a. onze onvolprezen DELPHER, de Brinkman en advertenties uit o.a. De Vrouw en haar Huis zijn toch veel meer uitgegeven kalenders te traceren. In ieder geval is onderstaande lijst nu bekend, en mogelijk zijn er nog meer.


Uiteraard moet een kalender eerst worden vormgegeven (jaartal tussen haakjes), dan het jaar waarvoor de kalender is gemaakt, de uitgever en overige bekende details. Het zou echt mooi zijn als ze ineens ergens opduiken en hier zichtbaar gemaakt zouden kunnen worden.

(1909) Voor 't Jonge Volkje voor 1910 - Van Zwicht en Bredée - scheurkalender
(1909) Kalender voor Handenarbeid voor 1910 van Agatha Snellen getiteld BIJEN en VLINDERS
(1909) Wereldbibliotheek voor 1910 - twaalf bladen
(1916) Weenenk & Snel voor 1917 - zes bladen met twee maanden
(1917) Weenenk & Snel voor 1918 vier bladen met drie maanden
(1919) Van den Heuvel, Vlaardingen voor 1920 met twaalf (zes  voor en achter?) bladen
(1920) Weenenk & Snel voor 1921 - vier bladen met drie maanden (De Vrouw en haar Huis)
(1920) Kerstkalender voor 1921 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1921) Midderigh-Bokhorst-kalender voor 1922, Weenenk & Snel ƒ2,50
(1921) Kerstkalender voor 1922 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1922) Scheurkalender 1923 Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, afdeling Rotterdam
(1922) Kerstkalender voor 1923 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1923) Kerstkalender voor 1924 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1925) Kerstkalender voor 1926 bij Uitg. EDITIO te Hilversum
(1929) Ned. Ver van Huisvrouwen 1930 - vier schilden (bladen) Uitg. J.Storm, AmersfoortIn het Alg Handelsblad van 12 novemver 1909 wordt de bij A.M. van Zwicht te Leiden en
C.Bredée te 's-Gravenhage een kalender voor 1910 genoemd. Wellicht een scheurkalender waarvoor het schild - het karton waarop een kalenderblokje is geplakt - door B.Midderigh-Bokhorst is geïllustreerd.

In hetzelfde jaar zijn de voorbereidingen voor de kalender voor 1910 bij de Wereldbibliotheek
(Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur te Amsterdam) - twaal maandbladen.
Schildteekening voor De Kalender voor Handenarbeid voor 1910 van Agatha Snellen getiteld
BIJEN en VLINDERS Uitgegeven bij G.Römelingh & Co. Groningen

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 76, 1909, no 94, 23-11-1909

 


Ìn de Geldersche Courant van 26 november 1916 wordt een kalender voor 1917 aangekondigd,
uitgegeven bij Weenenk & Snel, Den Haag. De hierboven genoemde voorstudie voor Brem (mei-juni)
past overigens niet bij de beschrijvingen ''groei en bloei'' en ''dansend in de lentewei''.


Er is (voorlopig) maar één aankondiging (Maandblad van het Noorden) van een volgende kalender voor
1918 bij Weenenk & Snel. Mogelijk maakt ''Brem'' daar wel deel van uit maar nu wordt aangegeven dat er maar vier bladen zijn. Dan past mei-juni dus ook weer niet.
NB We moeten overigens niet vergeten dat er alom de misère van WO I met slechte
papierkwaliteit, schaarste, crisis, werkloosheid enz. heerst.

 
 
Voor 1920 is er de kalender voor Van den Heuvel & Zoon, Vlaardingen (1920)
Afmetingen 24x44
 

In De Vrouw en haar Huis van december 1920 wordt in het reklamekatern de kalender voor 1921 aangekomdigd. Uitgave van Fa. Weenenk & Snel, Den Haag, prijs ƒ1,90


Brinkman 1920 geeft aan dat zowel bij Weenenk & Snel als bij Editio een kalender voor 1921 is verschenen

Ook voor 1922 is er bij Weenenk & Snel een Midderigh-Bokhorst-kalender uitgegeven
blijkt uit de de berichtgeving in het Nieuwsblad voor den Boekhandel
 
(Scheur)kalender Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren,
afdeling Rotterdam (1923) Afmetingen 35x52


 
 
In 1923 wordt de uitgave van een Kerstkalender bij N.V. Uitg. EDITI0 te Hillegom genoemd
met een buitenblad van B.Midderigh-Bokhorst (aanbidding der herders)
 
Dit lijkt me niet het Kerstboek voor Jong-Holland, maar wat dan wel?Ook voor 1926 weer een Kerstkalender bij EDITIO, Hillegom
Voor het jaar 1930 geeft de Ned. Ver. van Huisvrouwen een kalender uit bij J.Storm te Amersfoort
wwarschijnlijk wordt met vier schilden vier bladen bedoeld.
De Vrouw als Huisvrouw
De Vrouw in de Sport
De Vrouw in de Maatschappij
De Vrouw en KunstDit is de voorlopige oogst, wellicht volgt meer en .... wie afbeeldingen
of verdere informatie heeft: Heel graag een berichtje!!           april 2020
 
 


                                                                                       
                                                           Kalenderplaten Erve G.M.Cohen
Daar is weer een fraaie aanvulling bij 'Kalenders'. In de Collectie Luikinga zit ingeplakt een prachtige reeks van de 12 maanden, uitgegeven tussen 1924 en 1933 bij Erven martin G. Cohen te Amsterdam.
De afbeeldingen kende ik alleen maar van de engelstalige uitgave uit 1937 The Childrens Book of Garden Pictures and Rhyme, uiteraard daar zonder de Nederlandse maandnamen. Of en hoe de kalenderplaten zijn gebruikt is me tot nu toe niet bekend.