Zonneschijn - 1e Jaargang no 1 januari 1925Hoofdredactrice in de eerste twee en een half jaar is Marie Ovink-Soer (1860-1937), in juli 1927 wordt zij opgevolgd door D.A.Cramer-Schaap (1893-1976)
                                                               Het leuke hoekje

Tegelijkertijd wordt voor het mee ingebonden bijblad "Het leuke hoekje" (meestal 8 pagina's) het stokje overgedragen van A.B. van Tienhoven (1888-1931) naar E.Heymans-van Beek. Deze laatste introduceert ook de iconische Familie NEMO.
Als Zonneschijn in 1932 een weekblad wordt verdwijnt dit bijblad
"Het leuke hoekje".
Ook bij het Geheugen van Nederland is een item over Zonneschijn te vindenVan 1934 - 1942 is het kindertijdschrift KIEKEBOE voor kinderen van 5-8 jaar als bijlage bij
Zonneschijn verschenen. Het werd eveneens door W.de Haan te Utrecht uitgegeven
en van af het begin in 1930 al geredigeerd door D.A.Cramer-Schaap.En de Comiclopedia van Lambiek geeft ook een mooi overzichtB.Midderigh-Bokhorst werd bij Wikipedia niet als illustrator genoemd, maar dat is inmiddels aangepast, juli 2020. In het tijdschrift zelf wordt ze uiteraard wel vermeld. Ze heeft een aantal fraaie omslagen en soms paginagrote kleurenillustraties verzorgd.
Naast de losse nummers van het blad zijn er ook Kerstboeken en deelbundels van losse nummers uitgegeven, zie verderop. En natuurlijk gebonden jaargangen waarbij (jammer genoeg) vaak de fraaie omslagen en interessante (boek)reklamepagina's zijn weggelaten. Blijkbaar kon je ook een aparte band voor de losse omslagen aanschaffen met een zgn 'opzetkarton'.


Grote gekleurde (omslag)illustraties
B.Midderigh-Bokhorst

1e jaargang no 1 januari 1925
bij:
De Boerenzoon en de Reuzenvrouw
Deelbundel Hoe de zorgen wegvlogen
= 1e jaargang nr 2 februari 1925


Zonneschijntjes 02 De Droomfee
  = 1e jaargang nr 4 apri 1925

Deelbundel Doedeldo
= 1e jaargang nr 5 mei 1925


1e jaargang no 8 augustus 1925 bij:
Iwan de Domkop

2e jaargang no 1 januari 1926
bij:
St.Sylvesters Petekind
p. 36-48
   

Omslag 2e jaargang no 2 Februari 1926
(nog) onbekend bij welk verhaal2e jaargang no 7 Juli 1926 bij:
Het Sprookje van DolorosaOmslag 2e jaargang no 11 November 1926
Bij de haard


3e jaargang nr 9 september bij:
Het Tooversleuteltje door Marie Schmitz


 

4e jaargang no 6 Juni 1928 bij
De Waternimphjes door D.A.Cramer-Schaap

4e jaargang no 9 september 1928
Zouden daar reuzen wonen?
   

Kerstnummer = januari-nummer 1929

Omslag 7e jaargang no 1 januari 1931

   

Omslag 7e jaargang no 6 Juni 1931


Omslag Kerstboek 1949
De ingebonden jaargangen van Zonneschijn
Als genummerde ''Zonneschijntjes'' worden deelbundels uitgegeven, genoemd naar het eerste verhaal van het betreffende maandblad.
Ook sommige andere nummers worden in de beginjaren op soortgelijke wijze apart uitgegeven, mogelijk waren het uitgeversrestanten.
De opgeplakte omslagillustraties zijn soms toepasselijk, soms ook willekeurig.


Zonneschijn
(1e jaargang 1925)

Samengesteld door Marie Ovink-Soer
Groot aantal auteurs en illustratoren.
Bandondwerp Anton Pieck

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1925, linnen, 25x20x5, 12 maandbladen, 772 pagina's doorgenummerd, zonder omslagen en reklamepagina's.

Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
- januari 1925 nr 1 pag 16-28 bij: De Berenzoon en de Reuzenvrouw (één gekleurde en zes zwart-witte illustraties)
- februari 1925 nr 2 omslag deelbundel februari Hoe de zorgen wegvlogen
- april 1925 nr 4 omslag deelbundel mei De Droomfee (dezelfde illustratie als februari)
- mei 1925 nr 5 omslag deelbundel mei Doedeldo
- juli 1925 nr 7 pag 448-461 bij: Iwan de Domkop (één gekleurde en zes zwart-witte illustraties)
- december 1925  Kerstnummer omslagillustratie


Zonneschijntjes
I - Moederoogen = januari 1925
ii - De
Droomfee = april 1925
III- Het wilde meisje = juli 1925
IV - Pikoe Matti
= oktober 1925

Deelbundels
Hoe de zorgen wegvlogen = februari 1925
De Familie Mummelgraag = maart 1925
Doedeldo = mei 1925
Zonneschijn
(2e jaargang 1926)

Samengesteld door Marie Ovink-Soer
Groot aantal auteurs en illustratoren.
Bandondwerp Anton Pieck

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1926, linnen, 25x20x5, 12 maandbladen, kwartaalnummering resp 200, 192,192 en 192 pag., zonder omslagen en reklamepagina's.

Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
kwartaal I (nrs1-3)
- januari 1926 nr 1 pag 36-49 (één gekleurde en zes zwart-witte illustraties) bij: St.Sylvesters Petekind, een Oudejaarsavondsprookje door Jos Meijboom-Italiaander
- februari 1926 nr 2 omslagillustratie
kwartaal II (nrs 4-6)
- géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
kwartaal III (nrs 7-9)
- juli 1926 nr 7 pag 1-9 bij: Het Sprookje van Dolorata door Jos Meijboom-Italiaander (één gekleurde plaat en vier zwart-witte  illustratiespag 1, 2, 4 en 7)
kwartaal IV (nrs 10-12)
- oktober 1926 nr 10 pag 26-30 vier zwart-witte illustraties bij: Bij de haard door Marie Schmitz
- november 1926 nr 11 omslagillustratie
maanblad 

Zonneschijntjes

V - Moeder's kerstvertellingen = januari 1926
VI - Zonneschijn = april 1926
VII - Het Sprookje van Dolorata = juli 1926
VIII - Mirza en Mirjam = oktober 1926

Deelbundels niet bekend
Zonneschijn
(3e jaargang 1927)

Samengesteld door Marie Ovink-Soer en D.A.Cramer-Schaap
                                      
In juli 1927 redactiewisseling

Groot aantal auteurs en illustratoren.
Bandondwerp Anton Pieck

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1927, linnen, 25x20x5, 12 maandbladen, kwartaalnummering resp 200, 192 doorgenummerd naar 193-392 en 200 pag., zonder omslagen en reklamepagina's.

Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
- september 1927 nr 9 pag. 328-332 bij het Tooversleuteltje door Marie Schmitz

Zonneschijntjes
IX - De blauwe Kralen = januari 1927
X - De Bron = april 1927
XI - de Tooverappel = juli 1927
XII - Ruditsi
= oktober 1927

Deelbundels niet bekend


Maakwerk: Opnieuw ingebonden jaargang 1927 in rood kunstleer met opgeplakt de bandtekening van Anton Pieck.
Zonneschijn
(4e jaargang 1928)

Samengesteld door D.A. Cramer-Schaap
Groot aantal auteurs en illustratoren.
Bandondwerp Anton Pieck

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1928, linnen, 25x20x5, 12 maandbladen, kwartaalnummering vier maal 192 pag., zonder omslagen en reklamepagina's.
 
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
-
maart 1928 nr 3 pag. 144-159 bij het verhaal van J.M.Selliger-Elout: Laurientje [Hoofdstuk 1 De grote broer]
NB Aan het slot is het verhaal enigszins gewijzigd.
-
juni 1928 nr 6 pag. 129-130 gekleurde plaat bij het gedicht De waternymphjes door D.A.Cramer-Schaap
- september 1928 nr 9 to pag 129 losse gekleurde pllaat: 'Zouden daar Reuzen wonen?
- september 1928 nr 9 pag. 129-140 zeven zwart-wit tekeningen bij het verhaal Laurientje door
J.M.Selliger-Elout [Hoofdstuk 4 Ziekenbezoek] ) NB Aan het begin is het verhaal enigszins gewijzigd

Zonneschijntjes - Kwartaalboeken
XIII - Het blinde Prinsje = januari, februari, maart 1928
XIV - De Sage van Koning Ingewall's Dochter

XV - De gekleurde Klompjes
XVI -
Hilda

Zonneschijn
(5e jaargang 1929)

Samengesteld door D.A. Cramer-Schaap
Groot aantal auteurs en illustratoren.
Bandondwerp Anton Pieck

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1929, linnen, 25x20x5, 12 maandbladen, kwartaalnummering vier maal 192 pag., zonder omslagen en reklamepagina's.

Zie ook de twee deelbundels Na het schoolwerk met dezelfde inhoud van deze jaargang Zonneschijn

Uitgegeven W.de Haan - Utrecht

Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
- maart 1929 nr 3 pag 135-149 bij het verhaal Dappere Laurientje van J.M.Selliger-Elout [Hoofdstuk 2 Het Spookkasteel]

- augustuus 1929 nr 8 pag 67-88 zes zwart-witte illustraties bij het verhaal Laurientje op de kermis J.M. Selliger-Elout [Hoofdstuk 5 De kermis]

Zonneschijntjes - Kwartaalboeken
XVII - Klaasjes Verjaardag
XVIII - Bij de Haard
XIX - De twee Kistjes = juli, augustus, september 1929
XX - De Zwerver
De complete vijfde Jaargang Zonneschijn is  ook in twee deelbundels Na het Schoolwerk  I en II verschenen.
       


Zonneschijn
(6e jaargang 1930)

Samengesteld door D.A. Cramer-Schaap
Groot aantal auteurs en illustratoren.
Bandondwerp Anton Pieck

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1930, linnen, 25x20x5, 12 maandbladen, kwartaalnummering vier maal 192 pag., zonder omslagen en reklamepagina's.

Uitgegeven W.de Haan - Utrecht


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
- april 1930 nr 4 pag 17-34 zes zwart-witte illustraties bij het verhaal Laurientje door
J.M. Selliger-Elou - Slot [Hoofdstuk 3 Marien's centen]

Zonneschijntjes - Kwartaalboeken
XXI - Driekoningendag
XXII - Zwanetruitje
XXIII - Prinses Flonker
XXIV -
De ketelkat
Zonneschijn
(7e jaargang 1931)

Samengesteld door D.A. Cramer-Schaap
Groot aantal auteurs en illustratoren.
Bandondwerp Anton Pieck

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1931, linnen, 25x20x5, 12 maandbladen, kwartaalnummering vier maal 192 pag., zonder omslagen en reklamepagina's.

Uitgegeven W.de Haan - Utrecht


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
- januari 1931 nr 1 omslagillustratie Sneeuw
-
juni 1931 nr 6 omslagillustratie Strand

Zonneschijntjes - Kwartaalboeken
XXV - De stukgedanste schoentje
XXVI - De oudste en de jongste = april, mei, juni
XXVII - Florinna en Florella
XXVIII
 - De Feeën-Opstand  
Zonneschijn
(8e jaargang 1932)

Met de verandering naar Zonneschijn, weekblad voor Jong Nederland is ook een nieuwe bandtekening ontworpen voor - zo blijkt - de verdere tijd van het bestaan van het tijdschrift. Ik neem aan dat de initialen van de kunstenaar Jan Kraan zijn.

Uitgave: W.de Haan - Utrecht

Uitgeversband 1932, linnen, zelfde formaat 25x20x5 met 52 weekbladen, 624 paina's doorgenummerd , omslagpagina's en eventuele berichtenbijlagen en reklamepagina's ziin niet meegenummerd.

Uitgegeven W.de Haan - Utrecht


Geen illustraties van B.Midderigh-Bokhorst meer

Geen Zonneschijntjes en deelboeken meer.

 

Zonneschijntjes en overige deeluitgaven met andere omslag
Advertentie 5e jaargang juni 1929In de beginjaren werden - mogelijk overgebleven - losse nummers voorzien van een nieuwe kleurige omslag en met de titel van één van de verhalen als Zonneschijntjes uitgegeven. Hoogstwaarschijnlijk in ieder geval kwartaalboeken met drie nummers doorlopend genummerd van ca 192 pagina's,
in de begintijd ook als loss maandnummers met een eigen titel..Zonneschijntjes en overige uitgaven

 
I -
Moederoogen = 1e kwartaal 1925
 
Hoe de zorgen wegvlogen = februari 1925
 
De Familie Mummelgraag = maart 1925
 
ii -
De Droomfee (zelfde omslag) = april 1925
 
Het vriendinnetje van Nicola = ook april 1925
 
Doedeldo = mei 1925
 
III -
Het wilde meisje = juli 1925
 
IV -
Pikoe Matti = oktober 1925
 
V -
Moeder's kerstvertellingen = januari 1926
 
VI -
Zonneschijn = april 1926
 
VII -
Het Sprookje van Dolorata = juli 1926
 
VIII -
Mirza en Mirjam = oktober 1926
 
IX -
De blauwe Kralen = januari 1927
 
X -
De Bron = april 1927
 
XI -
De Tooverappel = juli 1927
 
XII -
Ruditsi = oktober 1927
 
XIII -
Het blinde Prinsje = 1e kwartaal 1928
 
XIV -
De Sage van Koning Ingewal's Dochter  
 
XV -
De gekleurde Klompjes  
 
XVI -
Hilda  
 
XVII -
Klaasjes Verjaardag  
 
XVIII -
Bij de Haard = 2e kwartaal 1929
 
XIX -
De twee kistjes = 3e kwartaal 1929
 
XX -
De Zwerver  
 
XXI -
Driekoningendag  
 
XXII -
Zwanetruitje = 2e kwartaal 1930
 
XXIII -
Prinses Flonker  
 
XXIV -
De Ketelkat  
 
XXV -
De stukgedanste schoentjes  
 
XXVI -
De oudste en de jongste = 2e kwartaal 1931
 
XXVII -
Florella en Florinna  
 
XXVIII -
De Feeen-opstand  
 

 

 


Zonneschijntjes I - Moederoogen
1e jaargang - 1e kwartaal 1925 (3 nummers) - Omslag Rie Cramer
Hoe de zorgen wegvlogen = deeluitgave
1e jaargang no 2 februari 1925
- Omslag B.Midderigh-BokhorstZonneschijntjes II - De Droomfee = deeluitgave
1e jaargang no 4 - april 1925 - Zelfde omslag als februari
Het vriendinnetje van Nicolo = deeluitgave
1e jaargang no 4 - ook april 1925 - pag 193-258
Doedeldo = deeluitgave
1e jaargang no 5 mei 1925 - Omslag B.Midderigh-BokhorstZonneschijntjes III - Het Wilde Meisje = deeluitgave
1e jaargang no 7- juli 1925 - Omslag Familie Mummelgraag


Zonneschijntjes VII - Het Sprookje van Dolorata
2e jaargang nr 7 juli 1926 - Omslag Rie CramerZonneschijntjes IX - De Blauwe Kralen - illustratie
3e jaargang nr 1 januari 1927 - een Illustratie van Netty Heyligers

Zonneschijntjes XIII - Het Blinde Prinsje
4e jaargang  1e kwartaal 1928  (3 nrs) - Omslag
Ook: Zonneschijntjes XIII - Het Blinde Prinsje
4e jaargang 1e kwartaal 1928 (3 nrs) - Omslag Sijte AafjesZonneschijntjes XVIII - Bij den Haard
5e jaargang 2e kwartaal 1929 (3nrs) - Omslag Pol Dom

Met dank aan Saskia Egmond      Dezelfde afbeelding als november 1929Zonneschijntjes XIX - De Twee Kistjes
5e jaargang 3e kwartaal 1929 (3nrs) - Omslag Rie Cramer

Dezelfde afbeelding als oktober 1929


Zonneschijntjes XXII - ZwanetruitjeE
6e jaargang 2e kwartaal 1930 (3nrs) - Omslag Adri Alindo

Dezelfde afbeelding als maart 1931Zonneschijntjes XXVI - De Oudste en de Jongste
7e jaargang 2e kwartaal 1931(3nrs) - Omslagillustrator onbekend

NB. Het titelverhaal is uit het april-nummer, de illustratie is van het mei-nummer
Dezelfde afbeelding als oktober 1929


 

 


Advertentie voor Zonneschijn achterop het kerstboek 1938 


Kerstboek Zonneschijn - Kerstnummers

Kerstnummer 1927 = januari 1928
Kerstboek II 1928 = januari 1929
Oók: Kerstboek II 1928 = januari 1929
Kerstnummer 1928 = januari 1929 - ing
Kerstnummer 1928 = januari 1929 kar
Kerstboek I 1929 = januari 1930
Oók: Kerstboek I 1929 = januari 1930
Kerstnummer 1929 = januari 1930
Waarschijnlijk is het volgende Kerstboek Zonneschijn 1928 het eerste speciaal samengestelde kerstboek en géén januari-nummer meer. .
1928 (?)
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Géén kerstboeken in 1943, 1944 en 1945
1946
1947
1948
1949
1950

                                                           Kerstboek Zonneschijn 
                                                                                     
In de beginjaren waren de kerstnummers en kerstboeken nog het januarinummer van het komende of van het afgelopen jaar. Net als bij de hierboven beschreven deeluitgaven Zonneschijntjes in een nieuw kleurig jasje, soms ook met een al bestaande afbeelding. Vanaf december 1928 worden afzonderlijke Kerstboeken samengesteld, weliswaar soms met gebruikmaking van bestaande verhalen.
Zoals reeds vermeld lukte het niet het tijdschrift Zonneschijn na WOII weer nieuw leven in te blazen. Vijf mooie kerstboeken zijn nog wel het besluit van het roemrijke Zonneschijn-tijdperk.

                     De afgebeelde Kerstnummers en Kerstboeken zijn me bekend. Herzien april 2023.

Kerstnummer december 1927 = januari-nummer 1928
Met dezelfde afbeelding als Januari 1928 en het kwartaalboek Het blinde prinsje
1e illustratie en verhaal De kerstnacht - januari 1928
   
Kerstboek  II 1928 = januari-nummer 1929
Oók: Kerstboek  II 1928 = januari-nummer 1929
   
Kerstnummer 1928 = óók het januari-nummer 1929
Geniet, inhoud achterop omslag
Kerstnummer 1928 = óók het januari-nummer 1929
Gekartonneerd, inhoud op extra schutblad
   
Kerstboek I 1929 = januari-nummer 1930
Kerstboek I 1929 = ook het januari-nummer 1930
   
Kerstnummer 1929 = ook het januari-nummer 1930
Eerste zelfstandige Zonneschijn Kerstboek 1928
Illustratie en inhoud Zonneschijn Kerstboek 1928
Zonneschijn Kerstboek 1929
Kerstboek van Zonneschijn 1930
Ook: Kerstboek van Zonneschijn 1930
Kerstboek van Zonneschijn 1931
Kerstboek van Zonneschijn 1932
   
Kerstboek Zonneschijn 1933
Kerstboek Zonneschijn 1934
Kerstboek Zonneschijn 1935
Kerstboek Zonneschijn 1936
Kerstboek Zonneschijn 1937
Kerstboek Zonneschijn 1938
Kerstboek Zonneschijn 1939
Kerstboek Zonneschijn 1940
   
Kerstboek Zonneschijn 1941
Kerstboek Zonneschijn 1942
   

Géén kerstboeken in 1943, 1944 en 1945

Kerstboek Zonneschijn
Kerstboek Zonneschijn 1946
Kerstboek Zonneschijn 1947
Kerstboek Zonneschijn 1948
Kerstboek Zonneschijn 1949
Kerstboek Zonneschijn 1950
Omslagillustratie B.Midderigh-Bokhorst en 5 illustraties bij Onverdiende Genade van D.A.Cramer-Schaap
Géén bijdragen B.Midderigh-Bokhorst
   
Advertentie achterop ketstboek 1933Alle voorhanden ZONNESCHIJN-omslagen van de losse uitgaven 1925-19431925
1e Jaargang

Omslag 1e jaargang no 01 januari 1925
Rie Cramer
 

1926

2e Jaargang
Omslag 2e jaargang no 01 januari 1926
Rie Cramer

Omslag 2e jaargang no 02 februari 1926
B.Midderigh-Bokhorst
 
Omslag 2e jaargang no 03 maart 1926
Ella Riemersma
 
Omslag 2e jaargang no 06 juni 1926
Rie Cramer

Omslag 2e jaargang no 07 juli 1926
Nelly Heiligers

Omslag 2e jaargang no 08 augustus 1926
Ella Riemersma

Omslag 2e jaargang no 09 september 1926
Johan Gabriëlse


Omslag 2e jaargang no 11 november 1926
B.Midderigh-BokhorstOmslag 2e jaargang no 12 december 1926
Anton Pieck1927

3e jaargang
Omslag 3e jaargang no 01 januari 1927
Anton Pieck

Omslag 3e jaargang no 02 februari 1927
Ella Riemersma

Omslag 3e jaargang no 03 maart 1927
Nelly Heiligers

Omslag 3e jaargang no 04 april 1927
Rie Cramer

Omslag 3e jaargang no 05 mei 1927
Anton Pieck

Omslag 3e jaargang no 06 juni 1927
H.Verstijnen

Omslag 3e jaargang no 07 juli 1927
Han KrugOmslag 3e jaargang no 08 augustus 1927
H.Verstijnen

Omslag 3e jaargang no 09 september 1927
Rie Cramer

Omslag 3e jaargang no 10 oktober 1927
Anton Pieck

Omslag 3e jaargang no 11 november 1927
Han Krug

Omslag 3e jaargang no 12 december 1927
Adri Alindo
1928
4e jaargang
Omslag 4e jaargang no 01 januari 1928
Sijte Aafjes

Omslag 4e jaargang no 02 februari 1928
Hans Borrebach

Omslag 4e jaargang no 03 maart 1928
Gabrielle van Raemdonck

Omslag 4e jaargang no 04 april 1928
Freddie Langeler

Omslag 4e jaargang no 05 mei 1928
Toetie van der Zee

Omslag 4e jaargang no 06 juni 1928
E.M. Harmsen van der Beek

Omslag 4e jaargang no 07 juli 1928
Anton Pieck

Omslag 4e jaargang no 08 augustus 1928
Ella Riemersma

Omslag 4e jaargang no 09 september 1928
J.Gabrielse

Omslag 4e jaargang no 10 oktober 1928
Ella Riemersma

Omslag 4e jaargang no 11 november 1928
Adri Alindo

Omslag 4e jaargang no 12 december 1928
Rie Cramer
1929
5e jaargang


 


Omslag 5e jaargang no 05 mei 1929
Anton Pieck

Omslag 5e jaargang no 06 juni 1929
Jan Kraan

Omslag 5e jaargang no 07 juli 1929
Adri Alindo

Omslag 5e jaargang no 06 juni 1929
Claudine Doorman

Omslag 5e jaargang no 10 oktober 1929
Freddie Langeler

Omslag 5e jaargang no 11 november 1929
Pol Dom

Dezelfde afbeelding kwartaalboek Bij den haardOmslag 5e jaargang no 12 december 1929
Sijte Aafjes
1930

6e jaargang
Omslag 6e jaargang no 01 januari 1930
Rie Cramer

Omslag 6e jaargang no 02 februari 1930
Anton Pieck

Omslag 6e jaargang no 03 maart 1930
Dick de Wilde

Omslag 6e jaargang no 04 april 1930
Pol Dom

Omslag 6e jaargang no 06 juni 1930
Jan Lutz


Omslag 6e jaargang no 07 juli 1930
Freddie Langerer


Omslag 6e jaargang no 08 augustus 1930
Adri Alindo

Omslag 6e jaargang no 09 september 1930
J.Hovinc

Omslag 6e jaargang no 10 oktober 1930
Harmsen van Beek

Omslag 6e jaargang no 11 november 1930
Jan Kraan
Omslag 6e jaargang no 12 december 1930
Frederic Rei
1931

7e jaargang


Omslag 7e jaargang no 01 januari 1931
B.Midderigh-Bokhorst
Omslag 7e jaargang no 02 februari 1931
Dick de Wilde


Omslag 7e jaargang no 03 maart 1931
Adri Alindo

Dezelfde afbeelding als Zwanetruitje


Omslag 7e jaargang no 04 april 1931
Anton Pieck

Omslag 7e jaargang no 05 mei 1931
onbekend

Dezelfde afbeelding als De oudste en de jongste
Omslag 7e jaargang no 06 juni i 1931
B.Midderigh-Bokhorst


Omslag 7e jaargang no 07 juli 1931
Jan Kraan
Omslag 7e jaargang no 08 augustus 1931
Freddie Langeler


Omslag 7e jaargang no 09 september 1931
Adri Alindo

Omslag 7e jaargang no 10 oktober 1931
Sijte Aafjes

 
Omslag 7e jaargang no 11 november 1931
Jan Lutz
 Vanaf januari 1932 wordt Zonneschijn van Maandblad tot Weekblad


B.Midderigh-Bokhorst wordt nog wel genoemd maar er zijn geen bijdragen meer bekend.


1932

8e jaargang - Weekblad voor Jong Holland
Zonneschijn is nu een Weekblad geworden, iets royaler formaat 27x21, per blad 24 pagina's.
''Het leuke hoekje'' is een met Romeinse cijfers genummerd katern van 4 pagina's met puzzels,
knutselrubrieken, raadsels, Zonneschijnwedstrijden en briefbeantwoording.
 
 


Omslag 8e jaargang no 01 - 1 januari 1932
Dick de Wilde

Omslag 8e jaargang no 02 - 8 januari 1932
Hans Borrebach

Omslag 8e jaargang no 03 - 15 januari 1932
Claudine Doorman

Omslag 8e jaargang no 04 - 26 januari 1932
Jan Lutz
Omslag 8e jaargang no 05 - 3 februari 1932
Harmsen van Beek

Omslag 8e jaargang no 06 - 10 februari 1932
    illustrator onbekend


Tussen vrijdag 15 januari nr 3 en vrijdag 19 februari nr 7 zijn er bij de uitgever blijkbaar onregelmatigheden en in plaats van 4x komt het weekblad maar 3 keer uit. Het eerste halfjaar geeft dus 25 nummers tot eind juni.
Op pagina 70 enige uitleg van de Uitgever W. de Haan. Maar omdat het jaar 1932 op de kalender 53 vrijdagen telt is het laatste weekblad van 30 december toch precies nummer 52.


Omslag 8e jaargang no 07 - 19 februari 1932
Hans Borrebach

Omslag 8e jaargang no 08 - 26 februari 1932
Harmsen van Beek

Omslag 8e jaargang no 09 - 4 maart 1932
Freddie Langeler

Omslag 8e jaargang no 10 - 11 maart 1932
Freddie Langeler

Omslag 8e jaargang no 11 - 18 maart 1932
Harmsen van Beek
Omslag 8e jaargang no 12 - 25 maart 1932
Jan Kraan
Vanaf 25 maart staat op de omslagbinnenzijde een gedichtje van de hoofdredactricer D.A.Cramer-Schaap (Bij den omslag). Tzt worden ze hier zichtbaar.

Omslag 8e jaargang no 13 - 1 april 1932
Piet Marée
Omslag 8e jaargang no 14 - 8 april 1932
Hans Borrebach

Omslag 8e jaargang no 15 - 15 aprilt 1932
Hans Borrebach

Omslag 8e jaargang no 16 - 22 april 1932
A. Deletaller

Omslag 8e jaargang no 17 - 29 april 1932
Hana Borrebach
Omslag 8e jaargang no 18 - 6 mei 1932
May Smith

Omslag 8e jaargang no 19 - 13 mei 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no 20 - 20 mei 1932
Sijte Aafjes

Omslag 8e jaargang no 21 - 27 mei 1932
Jan Kraan
Omslag 8e jaargang no 22 - 3 juni 1932
Daan Hoeksema


Omslag 8e jaargang no 23 - 10 juni 1932
Sijte Aafjes

Omslag 8e jaargang no 24 - 17 juni 1932
Guust Hens

Omslag 8e jaargang no 25 - 24 juni 1932
Guust Hens
Omslag 8e jaargang no 26 - 1 juli 1932
Jan Lutz
Omslag 8e jaargang no 27 - 8 juli 1932
Freddie langeler
Omslag 8e jaargang no 28 - 15 juli 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no 29 - 22 juli 1932
Jan Kraan
Omslag 8e jaargang no 30 - 29 juli 1932
Sijte Aafjes
Omslag 8e jaargang no 31 - 5 augustusi 1932
Jan Kraan
Omslag 8e jaargang no 32 - 12 augustus 1932
Sijte Aafjes
Omslag 8e jaargang no 33- 19 augustus 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no34 - 26 augustus 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no 35 - 2 september 1932
Jan Lutz
Omslag 8e jaargang no 36 - 9 september 1932
Jan Lutz
Omslag 8e jaargang no 37- 16 september 1932
Guust Hens
Omslag 8e jaargang no 38 - 23 september 1932
Jan Kraan
Omslag 8e jaargang no 39 - 30 september 1932
Jan Kraan
Omslag 8e jaargang no 40 - 7 oktober 1932
Lou manche
Omslag 8e jaargang no 41 - 14 oktober 1932
S. v.d. Stok
Omslag 8e jaargang no 42 - 21 oktober 1932
Jan KraanOmslag 8e jaargang no 43 - 28 oktoberi 1932
nog onbekend
Omslag 8e jaargang no 44 - 4 november 1932
Guust Hens
Omslag 8e jaargang no 45 - 11 november 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no 46 - 18 november 1932
Guust Hens
Omslag 8e jaargang no 47 - 25 november 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no 48 - 2 december 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no 49 - 9 december 1932
Hans Borrebach
Omslag 8e jaargang no 50 - 16 december 1932
Adri Alindo
Omslag 8e jaargang no 51 - 23 december 1932
Dick de Boer
Omslag 8e jaargang no 52 - 30 december 1932
Guust Hens1933

9e jaargang
Omslag 9e jaargang no 10 - 10 maart 1933Omslag 9e jaargang no 37- 15 september 1933


1934

10e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met verschillende hoekillustraties of foto's, géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst

Vanaf januari 1934 is het weekblad voor de jeugd KIEKEBOE bijgevoegd, .
steeds 8 pagina's en doorgenummerd binnen Zonneschijn.
Vanaf 1934 verschijnt Zonneschijn, tijdschrift voor de Jeugd / Jong Nederland weer om de veertien dagen. Voor het inbinden zijn (halfjaars)banden  beschikbaar. De rugtekening is dezelfde gebleven,
de voorplattekening is vernieuwd door Jan Kraan.           
Omslag 10e jaargang no 01 - 1 januari 1934
Hans Borrebach
Omslag 10e jaargang no 02 - 16 januari 1934
Hans Borrebach
Omslag 10e jaargang no 03 - 1 februari 1934
Hans Borrebach
Omslag 10e jaargang no 04 - 16 februari 1934
Hans Borrebach
Omslag 10e jaargang no 05 - 1 maarti 1934
Hans Borrebach
Omslag 10e jaargang no 06 - 16 maart 1934
Hans Borrebach
Omslag 10e jaargang no 07 - 1 april 1934
illustrator onbekend
Omslag 10e jaargang no 08 - 16 april 1934

Omslag 10e jaargang no 09 - 1 mei 1934
Pol Dom
Omslag 10e jaargang no 10 - 16 mei 1934

Omslag 10e jaargang no 11 - 1 juni 1934
Pol Dom
Omslag 10e jaargang no 12 - 16 juni 1934
Rie Cramer


   
   


Omslag 10e jaargang no 22- 16 november 1934


 
 

1935
11e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met verschillende hoekfoto's, géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst

Omslag 11e jaargang no 01 - 1 januari 1935
Omslag 11e jaargang no 02 - 16 januari 1935
Omslag 11e jaargang no 03 - 1 februarii 1935
Omslag 11e jaargang no 04 - 16 februari 1935
Omslag 11e jaargang no 05 - 1 maart 1935
Omslag 11e jaargang no 06 - 16 maart 1935
Rie Cramer
Omslag 11e jaargang no 07 - 1 april 1935

Omslag 11e jaargang no 08- 16 april 1935
Rie Cramer
Omslag 11e jaargang no 09 - 1 mei 1935
Rie Cramer
Omslag 11e jaargang no 10 - 16 mei 1935

Omslag 11e jaargang no 11 - 1 juni 1935
Rie Cramer
Omslag 11e jaargang no 12 - 16 juni 1935
Omslag 11e jaargang no 13 - 1 juli 1935
Omslag 11e jaargang no 14 - 16 juli 1935
Omslag 11e jaargang no 15 - 1 augustus 1935
Omslag 11e jaargang no 16 - 16 augustus 1935
Omslag 11e jaargang no 17 - 1 september 1935
Omslag 11e jaargang no 18 - 16 september 1935
Omslag 11e jaargang no 19- 1 oktober 1935
Omslag 11e jaargang no 20- 16 oktober 1935
Omslag 11e jaargang no 21 - 1 november 1935
Omslag 11e jaargang no 22 - 16 november 1935
Omslag 11e jaargang no 23 - 1 december 1935
Hans Borrebach
Omslag 11e jaargang no 24 - 16 december 1935
1936
12 jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met verschillende hoekfoto's, géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst
Omslag 12e jaargang no 17 - 1 september 1936
Omslag 12e jaargang no 18 - 16 september 1936
Omslag 12e jaargang no 19 - 1 oktober 1936
Omslag 12e jaargang no 20 - 16 oktober 1936Omslag 12e jaargang no 21 - 16 november 1936Omslag 12e jaargang no 22 - 16 november 1936

Omslag 11e jaargang no 23 - 1 december 1936
Omslag 11e jaargang no 24 - 16 december 19361937
13e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met verschillende hoekfoto's, géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst
Omslag 13e jaargang no 1 - 1 januari 1937
Omslag 13e jaargang no 05- 1 maart 1937

Omslag 13e jaargang no 07- 1 april 1937
Omslag 13e jaargang no 08 - 16 april 1937
Omslag 13e jaargang no 10 - 16 meil 1937
Omslag 13e jaargang no 16 - 16 augustus 1937
Omslag 13e jaargang no 17 - 1 september 1937
Omslag 13e jaargang no 18 - 16 september 1937
Omslag 13e jaargang no 19 - 1 oktober 1937
Omslag 13e jaargang no 20 - 16 oktober 1937
Omslag 13e jaargang no 22 - 16 november 1937


 

1938
14e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met in het gele rondje jrg, nr en datum

1939

15e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met in het gele rondje jrg, nr en datum

1940

16e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met in het gele rondje jrg, nr en datum

1941

17e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met in het gele rondje jrg, nr en datum

1942

18e jaargang met 24 halfmaandelijkse afleveringen
Gelijkvormige omslagen met in het gele rondje jrg, nr en datum


Tot wanneer in 1942 Zonneschijn nog mocht verschijnen is me (nog) niet bekend      KIE-KE-BOE

1930-1942


 

Dit tijdschrift voor de allerjongsten werd eveneens door W. de Haan te Utrecht uitgegeven. Vanaf 1930 als zelfstandig weekblad, vanaf 1934 opgenomen in Zonneschijn. Evenals bij Zonneschijn kunnen de tijdschriften in fraaie banden bijeengegaard worden, aanvankelijk met een aantal stippen op de ruggen en op de titelpagina's. Met dank aan Fam. Wissing uit Tilburg van wie ik boekwerken kon overnemen.De nog jeugdige inspirator is ongetwijfeld D.A.Cramer-Schaap (1893-1976) die in 1927 hoodredactrice van Zonneschijn wordt en doorlopende avonturen schrijft over Kie-ke-boe, het duveltje-uit-een-doosje met z'n rode peenhaar en geruite broek.   


Er zijn een groot aantal gerenomeerde auteurs en illustratoren, grotendeels dezelfde als die van Zonneschijn: de schrijvers D.A.Cramer-Schaap, F.H.N.Bloemink en Nynke van Hichtum en bekende tekenaars als Freddy Langeler, Sijte Aafjes, Jan Kraan, Rie Cramer, Claudine Doorman, Adri Alindo
en E. ten Harmsen van Beek. Van B.Midderigh-Bokhorst zijn in Kie-ke-boe maar enkele tekeningen opgenomen.

Aanvankelijk heet Kie-ke-boe nog KLEUTERTIJDSCHRIFT 5-8 JAAR, vanaf nr 12 wordt het WEEKBLAD VOOR DE JEUGD
Kie-ke-boe telt meestal 12 pagina's, soms zijn er knutselbijlagen en in de vierde jaargang worden 13 keer vier weekbladen doorgenummerd.

 

Er zijn in Kie-ke-boe enkele illustraties van B.Midderigh-Bokhorst opgenomen en dan voornamelijk in de 1e jaargang.
Geen omslagen
. Aanklikken voor vergroting

           

Jaargang 1 - 1930
Omslag 1e jaargang no 00 - 1 januari 1930 - Proefnummer
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 01 - 4 januari 1930
Adri Alindo

Omslag 1e jaargang no 02 - 11 januari 1930
Freddie Langeler

Omslag1e jaargang no 03 - 18 januari 1930
Jan Kraan

Omslag 1e jaargang no 04 - 25 januari 1930
Freddie Langeler

Omslag1e jaargang no 01 - 1 februari 1930
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 06 - 8 februari 1930
Jan Kraan

Omslag 1e jaargang no 07 - 15 februari 1930
Adri Alindo

Omslag 1e jaargang no 08 - 22 februari 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 09 - 1 maart 1930
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 10 - 8 maart 1930
Claudine Doorman

Omslag 1e jaargang no 11 - 15 maart 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 12 - 22 maart 1930
E.ten Harmsen van Beek
Omslag 1e jaargang no 13 - 29 maart 1930
Jan Kraan

Omslag 1e jaargang no 14 - 5 april 1930
E.ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 15 - 12 april 1930
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 16 - 19 april 1930
Jan Kraan

Omslag 1e jaargang no 17 - 26 april 1930
E.ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 18 - 3 mei 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 19 - 10 mei 1930
Claudine Doorman

Omslag 1e jaargang no 20 - 17 mei 1930
onbekend

Omslag 1e jaargang no 21 - 24 mei 1930
Adri Alindo

Omslag 1e jaargang no 22 - 31 mei 1930
Jan Kraan

Omslag 1e jaargang no 23 - 7 juni 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 24 - 14 juni 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 25 - 21 juni 1930
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 26 - 28 juni 1930
Claudine Doorman

Omslag 1e jaargang no 27 - 6 juli 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 28 - 12 juli 1930
Jan Kraan

Omslag 1e jaargang no 29 - 19 juli 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 30 - 26 juli1930
E .ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 31- 2 augustus 1930
Claudine Doorman

Omslag 1e jaargang no 32 - 9 augustus 1930
Freddie Langeler
Omslag 1e jaargang no 33 -16 augustus 1930
Jan Kraan
Omslag 1e jaargang no 34 - 23 augustus 1930
E .ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 35 - 30 augustus 1930
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 36 - 6 september 1930
E. ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 37 - 13 september 1930
Freddie Lageler

Omslag 1e jaargang no 38 - 20 september 1930
Sijte Aafjes

Omslag1e jaargang no 39 - 27 september 1930
E. ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 40 -  4 oktober 1930
Flip Hamers

Omslag1e jaargang no 41 - 11 oktober  1930
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 42 - 18  oktober 1930
E. ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 43 - 25 oktober 1930
E. ten Harmsen van Beek

Omslag 1e jaargang no 44 - 1 november 1930
A. Delataille

Omslag 1e jaargang no 45 - 8 november 1930
Sijte Aafjes

Omslag 1e jaargang no 46 - 15 november 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 47 -  22 november 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 48 - 29 november 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 49 - 6 december 1930
Freddie Langeler

Omslag 1e jaargang no 50 -  13 december 1930
Sijte Aafje

Omslag 1e jaargang no 51 - 20 december 1930
Adri Alindo

Omslag 1e jaargang no 52 - 27 december 1930
Jan Kraan
Jaargang 2 - 1931
Omslag 2e jaargang no 1 -  3 januari 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 2 - 10 januari 1931
Sijte Aafjes

Omslag 2e jaargang no 3 -  17 januari 1931
Sijte Aafjes
Omslag 2e jaargang no 4 - 24 januari 1931
Sijte Aafjes

Omslag 2e jaargang no 5 -  31 januari 1931
Adri Alindo
Omslag 2e jaargang no 6 - 7 februari 1931
Freddie Langeler

Omslag 2e jaargang no 7 - 14 februari 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 8 - 21 januari 1931
Freddie Langeler

Omslag 2e jaargang no 9 - 28 februari 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 10 - 7 maart 1931
Jan Kraan

Omslag 2e jaargang no 11 - 14 maart 1931
Jan Kraan
Omslag 2e jaargang no 12 - 21 maart 1931
Jan Kraan

Omslag 2e jaargang no 13 - 28 maart 1931
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 2e jaargang no 14 - 4 april 1931
Freddie Langeler
2e jaargang no 14 - pagina 8 - Op Paaschmorgen door
D.A. Cramer-Schaap met illustratie van B.Midderigh-Bokhorst

Omslag 2e jaargang no 15 - 11 april 1931
Adri Alindo

Omslag 2e jaargang no 16 - 18 april 1931
E.ten Harmsen van Beek
Omslag 2e jaargang no 17 - 25 april 1931
E.ten Harmsen van Beek
Omslag 2e jaargang no 18 - 2 mei 1931
Adri Alindo
Omslag 2e jaargang no 19 - 9 mei 1931
Freddie LangelerOmslag 2e jaargang no 20 - 16 mei 1931
Flip Hamers
Omslag 2e jaargang no 21 - 23 mei 1931
Sijte AafjesOmslag 2e jaargang no 22 - 30 mei 1931
Freddie LangelerOmslag 2e jaargang no 23 - 6 juni 1931
Flip HamersOmslag 2e jaargang no 24 - 13 juni 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 25 - 20 juni 1931
Sijte AafjesOmslag 2e jaargang no 26 - 27 juni 1931
Jan Kraan
Omslag 2e jaargang no 27 - 4 juli 1931
Doortje Herpel
Omslag 2e jaargang no 28 - 11 juli 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 29 - 18 juli 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 30 - 25 juli 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 31 -  1 augustus 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 32- 8 augustus 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 33 - 15 augustus 1931
Jan Kraan
Omslag 2e jaargang no 34- 22 augustus 1931
Doortje Herpel
Omslag 2e jaargang no 35 - 29 augustus 1931
Jan Kraan
Omslag 2e jaargang no 36 - 5 september 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 37 - 12 september 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 38 - 19 september 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 39 - 26 september 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 40 - 3 oktober 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 41 - 10 oktober 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 42- 17 oktober 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 43 - 24 oktober 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 44 - 31 oktober 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 45 - 7 november 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 46 - 14 november 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 47 - 21 november 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 48 - 28 november 1931
Sijte Aafjes
Omslag 2e jaargang no 49 - 5 december 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 50 - 12 december 1931
Freddie Langeler
Omslag 2e jaargang no 50 - 12 december 1931
Premies B. Midderigh-Bokhorst
Omslag 2e jaargang no 51 - 19 december 1931
Jan Kraan
Omslag 2e jaargang no 52 - 26 december 1931
Freddie LangelerJaargang 3 - 1932
Omslag 3e jaargang no 1 - 8 januari 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 2 - 15 januari 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 3 - 22 januari 1932
Adri Alindo
Omslag 3e jaargang no 4 - 29 januari 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 5 - 6 februari 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 6 - 13 februari 1932
Sijte Aafjes
Omslag 3e jaargang no 7 - 20 februari 1932
Jan Kraan
Omslag 3e jaargang no 8 - 27 februari 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 9 - 4 maart 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 10 - 11 maart 1932
Gilbert Daphine
Omslag 3e jaargang no 11 - 18 maart 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 12 - 25 maart 1932
Rie Cramer
Omslag 3e jaargang no 13 - 1 april 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 14 - 8 april 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 15 - 15 april 1932
Rie Cramer
Omslag 3e jaargang no 16 - 22 april 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 17 - 29 april 1932
Rie Cramer
Omslag 3e jaargang no 18 - 6 mei 1932
A.Delataille
Omslag 3e jaargang no 19 - 13 mei 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 20 - 20 mei 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 21- 27 mei  1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 22 - 3 juni 1932
Rie Cramer
Omslag 3e jaargang no 23 - 10 juni 1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 24 - 17 juni 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 25 - 24 juni   1932
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 26 - 1 juli 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 27- 8 juli 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 28 - 15 juli 1932
Adri AlindoOmslag 3e jaargang no 29 - 22 juli 1932
Daan Hoeksema
Omslag 3e jaargang no 30 - 29 juli 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 31 - 5 augustus 1932
Daan Hoeksema
Omslag 3e jaargang no 32 - 12 augustus 1932
Rie Cramer
Omslag 3e jaargang no 33 - 19 augustus 1932
Daan Hoeksema
Omslag 3e jaargang no 34 - 26 augustus 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 35 - 2 september
Jan Kraan


Omslag 3e jaargang no 36 - 9 september 1932
Piet Marée
Omslag 3e jaargang no 37 - 16 september 1932
Piet MaréeOmslag 3e jaargang no 38 - 23 september 1932
C. van Oven
Omslag 3e jaargang no 39 - 30 september 1932
Lou Manche
Omslag 3e jaargang no 40 - 7 oktober 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 41 - 14 oktober 1932
E. te Harmsen van Beek
Omslag 3e jaargang no 42 - 21 oktober 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 43 - 28 oktober 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 44 - 4 november 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 45 - 11 november 1932
Peggy Both
Omslag 3e jaargang no 46 - 18 november 1932
Rein Stuurman
Omslag 3e jaargang no 47 - 25 november 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 48 - 2 december 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 49 - 9 december 1932
Jan Kraan
Omslag 3e jaargang no 50 - 16 december 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 51- 23 december 1932
Freddie Langeler
Omslag 3e jaargang no 52 - 30 december 1932
Freddie LangelerJaargang 4 - 1933
Omslag 4e jaargang nr 1 - 6 januari 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 2- 13 januari 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 3 - 20 januari 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 4 - 27 januari 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 5 - 3 februari 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 6 - 10 februari 1933
onbekend
Omslag 4e jaargang nr 7 - 17 februari 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 8 - 24   februari 1933
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 4e jaargang nr 9 - 3 maart 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 10 - 10 maart 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 11 - 17 maart 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 12 - 24 maart 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 13 - 31 maart933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 14 - 7 april 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 15 - 14 april 1933
Dick de Boer
Omslag 4e jaargang nr 16 - 21 april1933
Sijte Aafjes
Omslag 4e jaargang nr 17 - 28 april 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 18 - 5 mei 1933
Hermine Dupont
Omslag 4e jaargang nr 19 - 12 mei 1933
Sijte Aafjes
Omslag 4e jaargang nr 20 - 19 mei 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 21 - 26 mei 1933
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 4e jaargang nr 22 - 2 juni 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 23 - 9 juni 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 24 - 16 juni 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 25 - 23 juni 1933
Freddioe Langeler
Omslag 4e jaargang nr 26 - 30 juni 1933
Sijte Aafjes
Omslag 4e jaargang nr 27 - 7 juli 1933
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 4e jaargang nr 28 - 14 juli 1933
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 4e jaargang nr 29 - 21 juli 1933
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 4e jaargang nr 30 - 28 juli 1933
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 4e jaargang nr 31 - 4 augustus 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 32 - 11 augustus 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 33 - 18 augustus 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 34 - 25 augustus 1933
Esther van Hoogstraten
Omslag 4e jaargang nr 35 - 1 september 1933
Dick de Boer
Omslag 4e jaargang nr 36 - 8 september 1933
Esther van Hoogstraten
Omslag 4e jaargang nr 37 - 15 september 1933
Guust Hens
Omslag 4e jaargang nr 38 - 22 september 1933
M. RulfOmslag 4e jaargang nr 39 - 29 september 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 40 - 6 oktober 1933
E. ten Harmsen van Beek
Omslag 4e jaargang nr 41 - 13 oktober 1933
Aagje Bruijn
Omslag 4e jaargang nr 42 - 20 oktober 1933
Jan KraanOmslag 4e jaargang nr 43 - 27 oktober 1933
Fr. Reitmann
Omslag 4e jaargang nr 44 - 3 november 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 45 - 10 november 1933
Sijte Aafjes
Omslag 4e jaargang nr 46 - 17 november 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 47 - 24 november 1933
Sijte Aafjes
Omslag 4e jaargang nr 48 - 1 december 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 49 - 8 december 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 50 - 15 december 1933
Jan Kraan
Omslag 4e jaargang nr 51 - 12 december 1933
Freddie Langeler
Omslag 4e jaargang nr 52 - 29 december 1933
G.C.Vanaf januari 1934 wordt Kie-ke-boe opgenomen in het tijdschrift Zonneschijn bij dezelfde Uitgever W. De Haan te Utrecht. De mooie, gekleurde omslagen zijn wel verleden tijd. Met een korte mededeling in het laatste losse nummer van 29 december 1933 wordt de vierjarige periode van het zelfstandige blad KIe-ke-boe afgesloten. Het blijft wel heel consequent tot medio 1942 samen met Zonneschijn zichtbaar totdat het door WOII ten onder gaat. Na 1945 is er geen mogelijkheid meer om het geheel opnieuw rendabel voort te zetten.