ONS THUIS
1902- 1934

1e jaargang no. 1 - november 1902

De uitgever Vincent Loosjes schrijft: 

Geïllustreerd Maandschrift voor kinderen van 7-9 jaar onder hoofdredactie van Katharina Leopold (1846-1914) en Henriëtte Dietz (1857-1939). Het tijdschrift werd aanvankelijk vanaf 1902-1903 door Vincent Loosjes te Haarlem uitgegeven, vanaf november 1908 tot 1940 door Uitgever L.J. Veen te Amsterdam.

            

Er verschenen mooi gebundelde jaargangen, soms in twee of drie afdelingen, soms doorgenummerde boekwerken waarbij de omslagen en mogelijk andere redactionele pagina's en advertenties grotendeels of geheel werden weggelaten. De jaargangen worden 'Ons Thuis - Verhalen en versjes voor kinderen van 6-10 jaar' genoemd, verzameld door Henriette Dietz. Vanaf 1908 komen er deelbundels met een eigen titel naar één van de verhalen uit de bundel met als ondertitel 'Vertellingen voor Jongens en Meisjes'. Dan worden de auteurs en de illustratoren genoemd en het geheel is uitgegeven bij L.J.Veen - Uitgever - Amsterdam.

Een aantal verhalen, inclusief de tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst, (aanvankelijk nog Berh. Bokhorst) verschijnen ongeveer gelijktijdig in de eveneens bij L.J. Veen uitgegeven bundels bijeengebracht door J.Stamperius getiteld: De reis van Schipper Bontekoe (1912), De verdwenen portefeuille (1913), Het bankbiljet (1914) en Hoe Frans uit Hengelen ging (1915)

De schrijvers zijn talrijk, waaronder naast de beide redacteuren Dietz en Leopold ook Van de Hulst onder het 'pseudoniem' Willem Hulst. Zie daarvoor het andere Ons Thuis-overzicht bij W.G. van de Hulst. Verder o.a. Aletta Hoog, Cath. van Rennes, Hermanna, A.C. Kuiper, Nelly Bodenheim e.a.
De illustraties zijn van o.a. Rie Cramer (1887-1977), Jan Wiegman (1884-1963), Annie Leusink, Ella Riemersma, Netty Heyligers (1897-1989), B.Midderigh Bokhorst (1880-1972), Cornelia (Nelly) Spoor (1885-1950) en Gijsbertus Johannes van Overbeek (1882-1947) e.a.
De omslagillustratie van het kindertijdschrift (dezelfde als van de ingebonden jaargangen) is van Ludwig Willem Reymert Wenckebach (1860-1937).

In ieder geval een aantal jaren is B.Midderigh-Bokhorst als vaste medewerker aan het tijdschrift verbonden en als zodanig in de colofon genoemd.


 


Enkele losse nummers hieronder.


5e jaargang nr 6 - april 1907
Uitgegeven bij Vincent Loosjes, Haarlem

12e jaargang nr 6 - april 1914
Uitgegeven bij L.J. Veen, Amsterdam

 

Hieronder een voorbeeld van de omslag van een jaargang, enkele ruggen, soms mèt en soms zonder jaargangnummer. Verder het derde gedeelte van de inhoud van de 15e jaargang.

 

 

                                                                             
                                                 Originele tekeningen Rijksmuseum
Een aantal originele tekeningen voor deze serie van onder anderen B. Midderigh-Bokhorst zijn in 1970 door Uitgever L.J.Veen aan het Rijksmuseumin in Amsterdam geschonken. De afbeeldingen worden niet getoond. De tekeningen zijn gemaakt voor Mijn Italiaantjes van Christine Doorman, de serie bijeengebracht door J.Stamperius, deels overlappend met illustraties voor het tijdschrift Ons Thuis, losse delen, gebundeld in onderstaande jaargangen, of enkele losse bundels per jaargang met afzonderlijke titels.


Voor zover te achterhalen gaat het bij Ons Thuis om de volgende tekeningen uit de 7e-10 jaargangen 1908-1911
 

Winterprovisie (jaargang 7 deel 1)

De originele tekening Ons thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 1 pag 3 bij het verhaal van Marie Leopold: 1 November bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Winterprovisie.

Herfstdraden (jaargang 7 deel 2)

De originele tekening Ons thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 2 pag 189 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Herfstdraden.

De originele tekening Ons thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 2 pag 191 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Herfstdraden.

 

Gezellige praatje (jaargang 8 deel 1 titelpagina)

De originele tekening Ons Thuis 8e jaargang 1909-1910 dl 1 titelpagina van los deel Gezellige praatjes bij het verhaal van Kath. Leopold: Alleen er op uit bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Gezellige praatjes.
De andere gelijkname tekening zonder oranje kleur is nog niet gelocaliseerd in de boeken.

 

Zus bij Moes (jaargang 9 deel 1)

De originele tekening Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 29 bij het verhaal van Henr. Dietz: Drie vriendinnen bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes; Ook in Stamperius: De reis van Schipper Bontekoe pag 138.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 69 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes;  Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 87.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 71 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes;Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 89.

De originele tekening Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 79 bij het verhaal van Aletta Hoog: Het geheimzinnige huisje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970 Los deel: Zus bij moes

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl1 pag 83 bij het verhaal van Henr. Dietz: Ia, Ia, en Ka, ka bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes.

Een eigen huisje (jaargang 9 deel 2)

De originele tekening Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 31 bij het verhaal Marie Leopold: Wims Sijsje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 81 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje; Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 71.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 83 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje; Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 73.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 93 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 96 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje

 

Een Tooverstaf (jaargang 10 deel 1)

De originele tekening Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 5 bij het verhaal van A.C.Kuiper: Een klein vriendinnetje van den Grooten Napoleon bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een tooverstaf.

De originele tekening Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 11 bij het verhaal van tante Joh.: O, jij dom dingetje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een tooverstaf.

De originele tekening Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 15 bij het verhaal van Henr. Dietz: Fopperij. Los deel: Een Tooverstaf. bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een tooverstaf.

 

Een leuke logeerpartij (jaargang 11 deel 2)

De originele tekening Ons Thuis 11e jaargang 1912-1913 dl 2 pag 43 bij het verhaal van Henr. Dietz: Een goed woordje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een leuke logeerpartij.

De originele tekening Ons Thuis 11e jaargang dl 2 1912-1913 pag 47 bij het verhaal van S.Maathuis-Ilcken: Van twee vriendjes bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een leuke logeerpartij.

 


Jaargangenoverzicht
De jaargangen zijn vanaf 1909 (?) ook in twee of drie losse boeken uitgegeven
met meestal een titel naar één van de verhalen uit de betreffende afdeling.01e jaargang 1902-1903
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
Nog onbekend, waarschijnlijk géén losse boeken


02e jaargang 1903-1904

 


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst,
Nog gesigneerd als JBB, J.B.Bokhorst, J.Berhd Bokhorst of Berhd Bokhorst:

* pag. 13 en 15 Marie Leopold: Praatjes in een spaarpot (12-16)

* pag. 43 en 48 Aletta Hoog: Het Kinder-postkantoor (pag. 43-49)

* pag. 77 - Henr. Dietz.: Een Prinsesje in maart (pag. 76-77)

* pag. 110 - Henr. Dietz: Mei is er weer (pag. 110-111)

* pag. 155 - Hermanna: Het ontsnapte vogeltje  (pag. 155-156)

* pag. 167 - Marie Leopold: Vacantie in de school (pag. 165-169)


  Waarschijnlijk géén losse boeken


03e jaargang 1904-1905
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst,
Nog gesigneerd als J.Berhd Bokhorst of Berh Bokhorst:


* pag. 3 - Henr. Dietz: Een grappig paardje (pag. 2-3)

* pag. 63 - A.C.Kuiper: Een verrassing (pag. 60-67)

* pag. 71 - Marie Leopold: Ook een ziekenzaal (pag. 69-74)

* pag. 99 - Kath. Leopold: In de speelkamer (pag. 94-100)

* pag. 129 - Marie Leopold: Het verdwaalde vogeltje  (pag.    128-132) Zie cover voor Hoe Frans uit Hengelen ging

* pag. 149 - Gedicht Henr. Dietz: Een wolkescheepje (pag. 149) Opgenomen in Hoe Frans uit Hengelen ging

  Waarschijnlijk géén losse boeken

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        

           
   


   
04e jaargang 1905-1906Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
nog onbekend, waarschijnlijk géén losse boeken

   
05e jaargang 1906-1907Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
nog onbekend, waarschijnlijk géén losse boeken

 
06e jaargang 1907-1908


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:

  waarschijnlijk géén losse boeken

* pag.     3 - Jeanne Hack: Van Loetsi die een liedje wou maken (pag. 1-6)
* pag.   21 - Kath. Leopold: Grootmoe vertelt van vroeger (pag. 17-23)
* pag.   53 - W.G. v d Hulst: Van de zwarte kraaien en de witte sneeuw   
  (pag.  49-55)
* pag.   85 - Agatha Snellen: Wim, Wim, jij hebt het gedaan! (pag. 81-86)
* pag. 123 - S.Maathuis-Ilcken: Van een vrolijk snijdertje.... jongen (pag.      119-125)
* pag. 159 - Kath. Leopold: Tante's noodhulp (pag. 154-160)
* pag. 163 - S.Maathuis-Ilcken: ,,Mijn naam is Vis!'' (pag. 161-164)
* pag. 189 - Kath. Leopold: Een duur hapje brood (pag. 188-192)


Nieuwsblad voor den boekhandel jaargang 75, 1 januari 1908

 

 
07 jaargang 1908-1909


        
        Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
07-1 Winterprovisie (pag. 1-96)
Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij ''1 november'' door Marie Leopold (pag. 1-6)
07-2 Herfstdraden (pag. 97-192)
Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij De pas van drie door Henr. Dietz (pag. 185-192)

1909 - 23,5x18 - pag 1-96 . geb linnen (voorplat)
1909 - 23x18 - pag 97-192. geb. linnen (voorplat)

 
08e jaargang 1909-1910


    
     Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:                                           
                   
08-1 Gezellige praatjes
Titelpagina-illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Ook 08-1 Gezellige praatjes
(Andere kleuren omslag)
Titelpagina-illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
08-2 Een heelen dag buiten
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij Tju, tju, tju,tju! pag 1-6; Kersenvisite. pag 21-28;
Ook 08-2 Een heelen dag buiten
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij Tju, tju, tju,tju! pag 1-6; Kersenvisite. pag 21-28;
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)

   
09e jaargang 1910-1911

     
      Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:     
09-1 Zus bij moes
Illustraties: * pag. 29 - Henr. Dietz: Drie vriendinnen (pag.25-32) * pag. 69, 71 - Tante Joh.: De doek voor de koningin (pag. 69-75) * pag. 79 - Aletta Hoog: Het geheimzinnige huisje (pag. 77-81)
* pag. 83 - Henr. Dietz: I-a, I-a en Ka, ka. (pag 81-84)


09-2 „Een eigen huisje”
Illustraties: * pag. 31 - Marie Leopold: Wims sijsje (pag. 26-32) * pag. 81, 83 - Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht (pag. 81-86) * pag. 89 - M.J. Salverda: De spoorbrug (pag. 86-91)* pag. 93 - Augusta van Slooten: Langstaart (pag.91-96)
* pag. 96 - Henr. Dietz: gedicht: Poes Mies lacht (pag. 96)
1911 - 22x18 - 94 pag. geb. karton
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
 
 
Ook 09-2 „Een eigen huisje”
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
pag. 31; pag. 81,83; pag. 89; pag. 93; pag. 96
 
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
   
10e jaargang 1911-1912
 
    Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
          
 

10-1 Een tooverstaf
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op pag. 5 - A.C.Kuiper: Een klein Vriendinnetje van den Grooten Napoleon (pag. 1-6);
pag 11 - Tante Joh.: O, jij dom dingetje (pag. 8-14); pag. 15 - Henr. Dietz: Fopperij (pag. 14-16)

 
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
 
 
10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-B okhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
   
Ook 10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
Ook 10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

   
11e jaargang 1912-1913


      Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:

11-1 De witte wereld
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.


Ook 11-1 De witte wereld
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.


1912 - 23x18 - 104 pag. geb.linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
11-2 „Een leuke logeerpartij”
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij ''Een goed woordje'' door Henr. Dietz (pag. 39-45); ''Van twee vriendjes'' door S.Maathuis--Ilcken (pag. 46-48);


 
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
 
   
12e jaargang 1913-1914


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
12-1 De grijze Prins
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
12-2 Als iemand verre reizen doet
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst  

1914 - 23x18 - 1-96 pag. geb. linnen (voorplat)
1914 - 23x18 - pag 97-192 geb. linnen (voorplat)

   
13e jaargang 1914-1915

Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
13-1 Napret
 
   
 
13-2 Als de heide bloeit
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
13-2 Ook: Als de heide bloeit
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1915 - 23x18 - pag.97-198, geb.linnen (voorplat)
1915 - 23x18 - pag. 97-198, geb.linnen (voorplat)

   
14e jaargang 1915-1916


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
14-1 Leuke jongens
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

 
1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. linnen
 
   
14-2 Herfstzon
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

14-3 Hansje - Pansje's avontuur
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1916 - 23x18 - pag 65-128 - geb. linnen (voorplat)
zj - 23x18 - pag 129-192 - geb. (karton)

     

15e jaargang 1916-1917
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
15-1 Op Schaatsen
15-2 Een vrindje gezocht
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1917 - 22,5x17,5 - ook pag 1-64. geb. karton
   


15-3 Als de rozen bloeien
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
Napret
Deze uitvoering is een samengestelde bundel:
jrg 15-nr1; 16-nr2 ;17-3; 18-4; 19-5 en 20-6
Mogelijk maakwerk, maar ziet er origineel uit.
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1917 - 23x18 - pag.1-64 geb. (karton)
1915 - 22x17,5 - 96 pag. steeds 16 pag. per katern geb. linnen (voorplat)
   
16e jaargang 1917-1918

Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

16-1 Stoute Hans
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
16-2 Broer en zus
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
 
   
   
16-3 Poppenmoedertje
 
   
17e jaargang 1918-1919


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1
17-2 Dokter Poes
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

 
1919 23x18 - 74 pag. geb. linnen
   
3
 
 

   
18e jaargang 1919-1920


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
18-1 Een groote verrassing
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


2 onbekend
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag.
   
18-3 Vacantie
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

   
19e jaargang 1920-1921


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
19-1 Plaaggeest
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


19-2 Een gezellige droom
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


zj - 22x18 64 pag. geb. cart.
zj - 22x18 64 pag. geb. cart.
19-3 In de duinen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


 
1921 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

   
20e jaargang 1921-1922


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
20-1 Een grappige vergissing
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
20-2 De avonturen van Jan
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
   
 
20-3 Reuzepim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

   
21e jaargang 1922-1923


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
21-1 Jokko, 't aapje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


21-1 Jokko, 't aapje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


ca 1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
ca 1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
21-2 Kees zijn avontuur
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
1923 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

   
22e jaargang 1923-1924
 

Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
22-1 De witte muizen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
22-1 De witte muizen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
   
22-2 Duim en Duimpje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


Ook 22-2 Duim en Duimpje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   

22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   
Ook 22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
Ook 22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton

   
23e jaargang 1924-1925

Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1 De muizenfamilie??
23-2 Arme Hans
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   
23-3 Twee bengels
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Ook 23-3 Twee bengels
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
1925 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. linnen
1925 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. linnen
   
24e jaargang 1925-1926


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1

2
   
24-3 De buitenpartij
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

Ook 24-3 De buitenpartij
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. karton
1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. karton

   
25e jaargang 1926-1927


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
25-1 Rob
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

2
1927 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
 
   
3
 
 

   
26e jaargang 1927-1928


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
26-1 Het land van je weet wel
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

26-2 Kleutertje en Klautertje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
   
26-3 Tom en Mekkie
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

   
27e jaargang 1928-1929 (Delpher)


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
27-1 De durfjas
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

27-1 De durfjas
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
27-2 't Is heusch gebeurd
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

Ook 27-2 't Is heusch gebeurd - andere kleur omslag
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
 
27-3 Op 't vliegveld
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)

   
28e jaargang 1929-1930 


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1

2
   
3
 
 

   
29e jaargang 1930-1931


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1

2
   
3
 
 

   
30e jaargang 1931-1932


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1

30-2 Was dat niet slim!
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


 
1932 - 23x18 - 64 pag. geb. (karton)
3
 
 

   
31e jaargang 1932-1933


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1

2
   
3
 
 

   
32e jaargang 1933-1934


Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1

32-2 De kleine Fopper
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
zj -23x18 - 64 pag. geb (karton)
3
 
 

        

 

     
 
Jaargang 1907 - 1908 "Ons Thuis"
07-1 Winterprovisie
Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij ''1 november'' door Marie Leopold (pag. 1-6)
07-2 Herfstdraden
Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij De pas van drie door Henr. Dietz (pag. 185-192)
1907/1908 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen
1909 - 23,5x18 - 96 pag. geb linnen (voorplat)
1909 - 23,5x18 - pag 97-192. geb. linnen (voorplat)
08-1 Gezellige praatjes
Titelpagina-illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
08-1 Gezellige praatjes (Andere kleuren omslag)
Titelpagina-illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
08-2 Een heelen dag buiten
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij Tju, tju, tju,tju! pag 1-6; Kersevisite. pag 21-28;
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
     
   
09-1 Zus bij moes
   
1911 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   
09-2 „Een eigen huisje”
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij
* pag. 31 - Marie Leopold: Wims Sijsje (pag. 26-32) * pag. 81,83 - Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht (pag. 81-86) * pag. 89 - M.J. Salverda: De spoorbrug (pag. 86-91) * pag. 93 - Augusta van Slooten: Langstaart, de muizenkoning (pag.91-96) * pag. 96 - Henr. Dietz: gedicht: Poes Mies lacht (pag. 96)
Ook 09-2 „Een eigen huisje”
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij
* pag. 31 - Marie Leopold: Wims Sijsje (pag. 26-32) * pag. 81,83 - Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht (pag. 81-86) * pag. 89 - M.J. Salverda: De spoorbrug (pag. 86-91) * pag. 93 - Augusta van Slooten: Langstaart, de muizenkoning (pag.91-96) * pag. 96 - Henr. Dietz: gedicht: Poes Mies lacht (pag. 96)
10-1 Een tooverstaf
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op pag. 5 - A.C.Kuiper: Een klein Vriendinnetje van den Grooten Napoleon (pag. 1-6);
pag 11 - Tante Joh.: O, jij dom dingetje (pag. 8-14); pag. 15 - Henr. Dietz: Fopperij (pag. 14-16)
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
 
10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

 
 
11-1 De witte wereld
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


11-1 De witte wereld
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.


11-2 „Een leuke logeerpartij”
Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij ''Een goed woordje'' door Henr. Dietz (pag. 39-45); ''Van twee vriendjes'' door S.Maathuis--Ilcken (pag. 46-48);


1912 -23,5x18 - 104 pag. geb.linnen (voorplat)
1913 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
12-1 De grijze Prins
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
12-2 Als iemand verre reizen doet
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst  

 
1914 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1915 - 23x18 - 95 pag. geb. linnen (voorplat)
 
     
 
 
 
13-2 Als de heide bloeit
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
13-2 Als de heide bloeit
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
1915 - 23x18 - pag. geb.linnen (voorplat)
1915 - 23x18 - pag. geb.linnen (voorplat)
     
14-1 Leuke jongens
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
14-2 Herfstzon
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

14-3 Hansje - Pansjes avontuur
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. linnen
1916 - 23x18 - pag 65-128 - geb. linnen (voorplat)
zj - 23x18 - 73 pag. geb. (karton)
     
 
 
15-2 Een vrindje gezocht
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


15-3 Als de rozen bloeien
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


 
1917 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1917 - 23x18 - 64 pag. geb. (karton)
     
 
15 Napret
Deze uitvoering is een samengestelde bundel:
jrg 15-nr1; 16-nr2 ;17-3; 18-4; 19-5 en 20-6
Mogelijk maakwerk, maar ziet er origineel uit.
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
16-1Stoute Hans
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1915 - 22x17,5 - 96 pag. steeds 16 pag. per katern geb. linnen (voorplat)
 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
     
 
 
 
17-2 Dokter Poes
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

 
 
1919 23x18 - 74 pag. geb. linnen
 
     
 
18-1 Een groote verrassing
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


 
18-3 Vacantie
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 
      
19-1 Plaaggeest
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


19-2 een gezellige droom
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


19-3  In de duinen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


zj - 22x18 - 64 pag. geb. cart.
zj - 22x18 64 pag. geb. cart.
1921 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 
 
20-1 Een grappige vergissing
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
20-2 De avonturen van Jan
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


20-3 Reuzepim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 
21-1 Jokko, 't aapje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

21-1 Jokko, 't aapje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


21-2 Kees zijn avontuur
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
ca 1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
ca 1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1923 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
     
   
   
???? Kat en muis
   
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
     
22-1 De witte muizen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
22-1 De witte muizen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
22-2 Duim en Duimpje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
     
Ook 22-2 Duim en Duimpje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton


 
22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
23-2 Arme Hans
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

23-3 Twee bengels
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
     
23-3 Twee bengels
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
24-3 De buitenpartij
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

Ook 24-3 De buitenpartij
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1925 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. linnen
1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. karton
1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. karton
     
   
   
25-1 Rob
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

   
1927 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 


 
26-1 Het land van je weet wel
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
26-2 Kleutertje en Klautertje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

26-3 Tom en Mekkie
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
     
   
   
27-1 De durfjas
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

   
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
27-2 't Is heusch gebeurd
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

27-2 't Is heusch gebeurd - andere kleur omslag
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

27-3 Op 't vliegveld
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 
 
27-1 De durfjas
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
30-2 Was dat niet slim!
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


32-2 De kleine Fopper
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
1932 - 23x18 - 64 pag. geb. (karton)
zj -23x18 - 64 pag. geb (karton)
     
     
     
     
Stille uren
Zoo'n kleine slimmerd
Weggeloopen
1910
1931
ca 1930
Talaboesie
Twee vriendjes
Wie 'm kreeg
ca 1925
1935
O, wat een pret!
De sneeuwbal
Het schoolfeest
1916
ca 1927
1930
1 november
De padvinder
Op schaatsen
1932
1916
Als 't maar moet...
De muizenfamilie
Moeders verjaardag
1930
ca 1915
ca 1925
De roode papaver
Kinderen als wij
Kampeeren
??
2e druk 1912
ca 1925
   
 
Leuke jongens
Witte muizen

 

In 1928 verschijnt Over boeken voor kinderen door Hendrik van Tichelen - konservator van het Stedelijk Schoolmuseum te Antwerpen - waarin een alinea over het tijdschrift Ons Thuis en enkele auteurs daarvan.