ONS THUIS


                                                                                                                           Home  

1e jaargang no. 1 - november 1902

De uitgever Vincent Loosjes schrijft: 

Geïllustreerd Maandschrift voor kinderen van 7-9 jaar onder hoofdredactie van Katharina Leopold (1846-1914) en Henriëtte Dietz (1857-1939). Het tijdschrift werd aanvankelijk vanaf 1902-1903 door Vincent Loosjes te Haarlem uitgegeven, vanaf november 1908 tot 1940 door Uitgever L.J. Veen te Amsterdam.

            

Er verschenen mooi gebundelde jaargangen, soms in twee of drie afdelingen, soms doorgenummerde boekwerken waarbij de omslagen en mogelijk andere redactionele pagina's en advertenties grotendeels of geheel werden weggelaten. De jaargangen worden 'Ons Thuis - Verhalen en versjes voor kinderen van 6-10 jaar' genoemd, verzameld door Henriette Dietz. Vanaf 1908 komen er deelbundels met een eigen titel naar één van de verhalen uit de bundel met als ondertitel 'Vertellingen voor Jongens en Meisjes'. Dan worden de auteurs en de illustratoren genoemd en het geheel is uitgegeven bij L.J.Veen - Uitgever - Amsterdam.

Een aantal verhalen, inclusief de tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst, (aanvankelijk nog Berh. Bokhorst) verschijnen ongeveer gelijktijdig in de eveneens bij L.J. Veen uitgegeven bundels bijeengebracht door J.Stamperius getiteld: De reis van Schipper Bontekoe (1912), De verdwenen portefeuille (1913), Het bankbiljet (1914) en Hoe Frans uit Hengelen ging (1915)

De schrijvers zijn talrijk, waaronder naast de beide redacteuren Dietz en Leopold ook Van de Hulst onder het 'pseudoniem' Willem Hulst. Zie daarvoor het andere Ons Thuis-overzicht bij W.G. van de Hulst. Verder o.a. Aletta Hoog, Cath. van Rennes, Hermanna, A.C. Kuiper, Nelly Bodenheim e.a.
De illustraties zijn van o.a. Rie Cramer (1887-1977), Jan Wiegman (1884-1963), Annie Leusink, Ella Riemersma, Netty Heyligers (1897-1989), B.Midderigh Bokhorst (1880-1972), Cornelia (Nelly) Spoor (1885-1950) en Gijsbertus Johannes van Overbeek (1882-1947) e.a.
De omslagillustratie van het kindertijdschrift (dezelfde als van de ingebonden jaargangen) is van Ludwig Willem Reymert Wenckebach (1860-1937).

In ieder geval een aantal jaren is B.Midderigh-Bokhorst als vaste medewerker aan het tijdschrift verbonden en als zodanig in de colofon genoemd.

5e jaargang nr 6 - april 1907
Uitgegeven bij Vincent Loosjes, Haarlem

12e jaargang nr 6 - april 1914
Uitgegeven bij L.J. Veen, Amsterdam

Hieronder een voorbeeld van de omslag van een jaargang, enkele ruggen, soms mèt en soms zonder jaargangnummer. Verder het derde gedeelte van de inhoud van de 15e jaargang.                                                                             
                                                 Originele tekeningen Rijksmuseum
Een aantal originele tekeningen voor deze serie van onder anderen B. Midderigh-Bokhorst zijn in 1970 door Uitgever L.J.Veen aan het Rijksmuseumin in Amsterdam geschonken. De afbeeldingen worden daar niet getoond. De tekeningen zijn gemaakt voor Mijn Italiaantjes van Christine Doorman en voor Ons Thuis en ook voor de serie bijeengebracht door J.Stamperius, deels overlappend met verhalen en illustraties voor het tijdschrift.


Voor zover te achterhalen gaat het bij Ons Thuis om de volgende tekeningen uit de 7e t/m 10e jaargang 1908 - 1911
 

Winterprovisie (jaargang 7 deel 1)

De originele tekening Ons thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 1 pag 3 bij het verhaal van Marie Leopold: 1 November bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Winterprovisie.

Herfstdraden (jaargang 7 deel 2)

De originele tekening Ons thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 2 pag 189 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Herfstdraden.

De originele tekening Ons thuis 7e jaargang 1908-1909 dl 2 pag 191 bij het verhaal van Henr. Dietz: De pas van drie bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Herfstdraden.

 

Gezellige praatje (jaargang 8 deel 1 titelpagina)

De originele tekening Ons Thuis 8e jaargang 1909-1910 dl 1 titelpagina van los deel Gezellige praatjes bij het verhaal van Kath. Leopold: Alleen er op uit bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Gezellige praatjes.
De andere gelijkname tekening zonder oranje kleur is nog niet gelocaliseerd in de boeken.

 

Zus bij Moes (jaargang 9 deel 1)

De originele tekening Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 29 bij het verhaal van Henr. Dietz: Drie vriendinnen bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes; Ook in Stamperius: De reis van Schipper Bontekoe pag 138.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 69 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes;  Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 87.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 71 bij het verhaal van Tante Joh.: De doek voor de koningin bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes;Ook in Stamperius: De verdwenen portefeuille pag 89.

De originele tekening Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 1 pag 79 bij het verhaal van Aletta Hoog: Het geheimzinnige huisje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970 Los deel: Zus bij moes

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl1 pag 83 bij het verhaal van Henr. Dietz: Ia, Ia, en Ka, ka bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Zus bij Moes.

Een eigen huisje (jaargang 9 deel 2)

De originele tekening Ons thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 31 bij het verhaal Marie Leopold: Wims Sijsje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 81 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje; Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 71.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 83 bij het verhaal van Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje; Ook in Stamperius; De reis van Schipper Bontekoe pag 73.

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 93 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje

De originele tekening Ons Thuis 9e jaargang 1910-1911 dl 2 pag 96 bij het verhaal van Augusta van Slooten: Langstaart, de Muizenkoning bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een eigen huisje

 

Een Tooverstaf (jaargang 10 deel 1)

De originele tekening Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 5 bij het verhaal van A.C.Kuiper: Een klein vriendinnetje van den Grooten Napoleon bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een tooverstaf.

De originele tekening Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 11 bij het verhaal van tante Joh.: O, jij dom dingetje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een tooverstaf.

De originele tekening Ons Thuis 10e jaargang 1911-1912 dl 1 pag 15 bij het verhaal van Henr. Dietz: Fopperij. Los deel: Een Tooverstaf. bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een tooverstaf.

 

Een leuke logeerpartij (jaargang 11 deel 2)

De originele tekening Ons Thuis 11e jaargang 1912-1913 dl 2 pag 43 bij het verhaal van Henr. Dietz: Een goed woordje bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een leuke logeerpartij.

De originele tekening Ons Thuis 11e jaargang dl 2 1912-1913 pag 47 bij het verhaal van S.Maathuis-Ilcken: Van twee vriendjes bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum (aanklikken), schenking van L.J.Veen in 1970. Los deel: Een leuke logeerpartij.Overzicht van de Ons Thuis - Serie
1902-1934
Daarna volgen de uitvoerige b
eschrijvingen


 
Omslagen voor de losse nummers
en de Jaargangen "Ons Thuis"

07-1 Winterprovisie
07-2 Herfstdraden

08-1 Gezellige praatjes
Ook 08-1 Gezellige praatjes
Ook 08-1 Gezellige praatjes *
     
08-2 Een heelen dag buiten
Ook 08-2 Een heelen dag buiten
Ook 08-2 Een heelen dag buiten *
09-1 Zus bij moes *
09-2 „Een eigen huisje” *
Ook 09-2 „Een eigen huisje”
10-1 Een tooverstaf
10-2 Van vogeltjes in den mei
Ook 10-2 Van vogeltjes in den mei
ook 10-2 Van vogeltjes in den mei *
Ook 10-2 Van vogeltjes in den mei

 
11-1 De witte wereld
Ook 11-1 De witte wereld
11-2 „Een leuke logeerpartij” *
   
 
12-1 De grijze Prins
12-2 Als iemand verre reizen doet
     

 

13-1 Napret
13-2 Als de heide bloeit
Ook 13-2 Als de heide bloeit
     

NB De titel Herfstzon van 14-2
komt uit het eerste gedeelte. Mogelijk heet het eerste deel 14-1 O, wat een pret!.

14-1 ??
14-2 Herfstzon
14-3 Hansje - Pansjes avontuur
15-1 Op schaatsen
15-2 Een vrindje gezocht
15-3 Als de rozen bloeien
     
16-1Stoute Hans
16-2 Broer en zus *
16-3 Poppenmoedertje *
     
17-2 Dokter Poes *
     
18-1 Een groote verrassing
18-2 Een vroolijke middag *
18-3 Vacantie
     
19-1 Plaaggeest
19-2 Een gezellige droom
19-3  In de duinen
 
 
20-1 Een grappige vergissing
20-2 De avonturen van Jan
20-3 Reuzepim
 
21-1 Jokko, 't aapje

Ook 21-1 Jokko, 't aapje
21-2 Kees zijn avontuur *
     
22-1 De witte muizen *
22-1 De witte muizen
22-2 Duim en Duimpje
     
Ook 22-2 Duim en Duimpje
Ook 22-2 Duim en Duimpje
22-3 Dappere Wim
     
22-3 Dappere Wim
Ook 22-3 Dappere Wim *
23-2 Arme Hans


 
Ook 23-2 Arme Hans *
23-3 Twee bengels *
Ook 23-3 Twee bengels
   
24-3 De buitenpartij *
Ook 24-3 De buitenpartij *
25-1 Rob
 
 
Ook 25-1 Rob *
26-1 Het land van je weet wel
26-2 Kleutertje en Klautertje
     
26-3 Tom en Mekkie *
27-1 De durfjas *
Ook 27-1 De durfjas *
     
27-2 't Is heusch gebeurd
Ook 27-2 't Is heusch gebeurd
27-3 Op 't vliegveld
 
 
 
30-2 Was dat niet slim!
32-2 De kleine Fopper
Overige delen:
Kinderen als wij 1912?
Wie 'm kreeg
Talaboesie ca 1925
Twee vriendjes ca 1935
Moeders verjaardag ca 1925
Zo'n kleine slimmerd 1930
1 november
Stille uren 1910
                                       Home  

 


Jaargangenoverzicht
De jaargangen zijn vanaf 1909 (?) ook in twee of drie losse boeken uitgegeven
met een titel naar één van de verhalen uit de betreffende afdeling.01e jaargang 1902-1903
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
Nog onbekend, waarschijnlijk géén losse boeken


02e jaargang 1903-1904

 


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst,
Nog gesigneerd als JBB, J.B.Bokhorst, J.Berhd Bokhorst of Berhd Bokhorst:

* pag. 13 en 15 Marie Leopold: Praatjes in een spaarpot (12-16)

* pag. 43 en 48 Aletta Hoog: Het Kinder-postkantoor (pag. 43-49)

* pag. 77 - Henr. Dietz.: Een Prinsesje in maart (pag. 76-77)

* pag. 110 - Henr. Dietz: Mei is er weer (pag. 110-111)

* pag. 155 - Hermanna: Het ontsnapte vogeltje  (pag. 155-156)

* pag. 167 - Marie Leopold: Vacantie in de school (pag. 165-169)


  Waarschijnlijk géén lose boeken

                 

03e jaargang 1904-1905
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst,
Nog gesigneerd als J.Berhd Bokhorst of Berh Bokhorst:


* pag. 3 - Henr. Dietz: Een grappig paardje (pag. 2-3)

* pag. 63 - A.C.Kuiper: Een verrassing (pag. 60-67)

* pag. 71 - Marie Leopold: Ook een ziekenzaal (pag. 69-74)

* pag. 99 - Kath. Leopold: In de speelkamer (pag. 94-100)

* pag. 129 - Marie Leopold: Het verdwaalde vogeltje  (pag.    128-132) Zie cover voor Hoe Frans uit Hengelen ging

* pag. 149 - Gedicht Henr. Dietz: Een wolkescheepje (pag. 149) Opgenomen in Hoe Frans uit Hengelen ging

  Waarschijnlijk géén losse boeken


04e jaargang 1905-1906


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
Nog onbekend, waarschijnlijk géén losse boeken


05e jaargang 1906-1907


Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
Nog onbekend, waarschijnlijk géén losse boekenNieuwsblad voor den boekhandel jaargang 75, 1 januari 1908


06e jaargang 1907-1908
        Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:

                     Waarschijnlijk nog géén losse boeken

* pag.     3 - Jeanne Hack: Van Loetsi die een liedje wou maken (pag. 1-6)
* pag.   21 - Kath. Leopold: Grootmoe vertelt van vroeger (pag. 17-23)
* pag.   53 - W.G. v d Hulst: Van de zwarte kraaien en de witte sneeuw   
  (pag.  49-55)
* pag.   85 - Agatha Snellen: Wim, Wim, jij hebt het gedaan! (pag. 81-86)
* pag. 123 - S.Maathuis-Ilcken: Van een vrolijk snijdertje.... jongen (pag.      119-125)
* pag. 159 - Kath. Leopold: Tante's noodhulp (pag. 154-160)
* pag. 163 - S.Maathuis-Ilcken: ,,Mijn naam is Vis!'' (pag. 161-164)
* pag. 189 - Kath. Leopold: Een duur hapje brood (pag. 188-192)

           

07 jaargang 1908-1909                        Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
07-1 Winterprovisie (pag. 1-96)
Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij 1 november door Marie Leopold (pag. 1-6)
07-2 Herfstdraden (pag. 97-192)
Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij De pas van drie door Henr. Dietz (pag. 185-192)
1909 - 23,5x18 - pag 1-96 . geb linnen (voorplat)
1909 - 23x18 - pag 97-192. geb. linnen (voorplat)

 

08e jaargang 1909-1910


                                                            Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:
08-1 Gezellige praatjes
Titelpagina-illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Ook 08-1 Gezellige praatjes
(Andere kleuren omslag)
Titelpagina-illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Ook 08-1 Gezellige praatjes
Andere kleuren omslag.
Titelpagina-illustraties van
B.Midderigh-Bokhorst
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen
08-2 Een heelen dag buiten
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij Tju, tju, tju,tju! pag 1-6; Kersenvisite. pag 21-28;
Ook 08-2 Een heelen dag buiten
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij Tju, tju, tju,tju! pag 1-6; Kersenvisite. pag 21-28;
Ook 08-2 Een heelen dag buiten
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij Tju, tju, tju,tju! pag 1-6; Kersenvisite. pag 21-28;
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen


Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 77, 1910, no 38, 13-05-1910


Brinkman 1-1-1910
09e jaargang 1910-1911De Vrouw; veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouw, jrg 19, 1911-1912,
no 5, 28-10-1911


      
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst: 
09-1 Zus bij moes
Illustraties: * pag. 29 - Henr. Dietz: Drie vriendinnen (pag.25-32) * pag. 69, 71 - Tante Joh.: De doek voor de koningin (pag. 69-75) * pag. 79 - Aletta Hoog: Het geheimzinnige huisje (pag. 77-81)
* pag. 83 - Henr. Dietz: I-a, I-a en Ka, ka. (pag 81-84)


09-2 „Een eigen huisje”
Illustraties: * pag. 31 - Marie Leopold: Wims sijsje (pag. 26-32) * pag. 81, 83 - Henr. Dietz: Dat had je niet gedacht (pag. 81-86) * pag. 89 - M.J. Salverda: De spoorbrug (pag. 86-91)* pag. 93 - Augusta van Slooten: Langstaart (pag.91-96)
* pag. 96 - Henr. Dietz: gedicht: Poes Mies lacht (pag. 96)
1911 - 22x18 - 94 pag. geb. karton
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
 
Ook 09-2 „Een eigen huisje”
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
pag. 31; pag. 81,83; pag. 89; pag. 93; pag. 96
 
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)


10e jaargang 1911-1912

                                            
                       Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:

10-1 Een tooverstaf
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op pag. 5 - A.C.Kuiper: Een klein Vriendinnetje van den Grooten Napoleon (pag. 1-6);
pag 11 - Tante Joh.: O, jij dom dingetje (pag. 8-14); pag. 15 - Henr. Dietz: Fopperij (pag. 14-16)

10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-B okhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
 
10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-B okhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
   
Ook 10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
Ook 10-2 Van vogeltjes in den mei
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)


11e jaargang 1912-1913

                      Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst:

11-1 De witte wereld
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.


Ook 11-1 De witte wereld
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.


1912 - 23x18 - 104 pag. geb.linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
11-2 „Een leuke logeerpartij”
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij ''Een goed woordje'' door Henr. Dietz (pag. 39-45); ''Van twee vriendjes'' door S.Maathuis--Ilcken (pag. 46-48);


 
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
 

(12e jaargang 1913-1914
)
april-nummer 1914Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
12-1 De grijze Prins
De naam van B.Midderigh-Bokhorst wordt wel genoemd op de titelpagina maar er zijn géén illustraties van haar hand aanwezig.
12-2 Als iemand verre reizen doet
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst  

1914 - 23x18 - 1-96 pag. geb. linnen (voorplat)
1914 - 23x18 - pag 97-192 geb. linnen (voorplat)13e jaargang 1914-1915

Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
13-1 Napret
 
   
 
13-2 Als de heide bloeit
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
13-2 Ook: Als de heide bloeit
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1915 - 23x18 - pag.97-198, geb.linnen (voorplat)
1915 - 23x18 - pag. 97-198, geb.linnen (voorplat)


14e jaargang 1915-1916

Voor het eerst drie deelbundels
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
NB Bij deze 14e jaargang is bij de inhoud nog géén driedeling gemaakt, alle verhalen zijn als één geheel doorgenummerd. Het verhaal Herfstzon staat in het eerste segment maar wordt de titel van de tweede deelbundel.
14-1 O, wat 'n pret
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1916 - 23x18 -pag. 1-64 geb. (karton)
 
   
14-2 Herfstzon
Géén bijdragen Van de Hulst
14-3 Hansje - Pansje's avontuur
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1916 - 23x18 - pag 65-128 - geb. (karton)
1916 - 23x18 - pag 129-192 - geb. (karton)

Brinkman15e jaargang 1916-1917
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
15-1 Op Schaatsen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
15-2 Een vrindje gezocht


1917 - 22,5x17,5 - pag 1-64. geb. karton
1917 - 22,5x17,5 - ook pag 1-64. geb. karton
   


15-3 Als de rozen bloeien
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1917 - 23x18 - pag.1-64 geb. (karton)
1Brinkman


16e jaargang 1917-1918   Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

16-1 Stoute Hans
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
16-2 Broer en zus
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1918 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1918 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   

16-3 Poppenmoedertje


klik voor vergroting

17e jaargang 1918-1919

Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
17-1 Kat en muis
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
17-2 Dokter Poes
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1919 23x18 - 74 pag. geb. karton
1919 23x18 - 74 pag. geb. karton
17-3
 
 


18e jaargang 1919-1920

Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

18-1 Een groote verrassing
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


2 Een vrolijke middag
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag.
   
18-3 Vacantie
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


 
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 


19e jaargang 1920-1921

Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

19-1 Plaaggeest
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


19-2 Een gezellige droom
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


1921j - 22x18 64 pag. geb. cart.
1921 - 22x18 64 pag. geb. cart.
19-3 In de duinen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1921 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb.cvart20e jaargang 1921-1922
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
20-1 Een grappige vergissing
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
20-2 De avonturen van Jan
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
   
 
20-3 Reuzepim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

 

21e jaargang 1922-1923


Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
21-1 Jokko, 't aapje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


21-1 Jokko, 't aapje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1923 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton

1923 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   
21-2 Kees zijn avontuur
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
1923 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 
 

22e jaargang 1923-1924

 Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
22-1 De witte muizen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
22-1 De witte muizen
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
   
22-2 Duim en Duimpje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


Ook 22-2 Duim en Duimpje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   

Ook 22-2 Duim en Duimpje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst


22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   

22-3 Ook Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
Ook 22-3 Dappere Wim
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton

23e jaargang 1924-1925
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
23-1 De muizenfamilie


23-2 Arme Hans
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
23-2 Ook Arme Hans
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
23-3 Twee bengels
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Ook 23-3 Twee bengels
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
1925 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. linnen
1925 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. linnen
 
 

24e jaargang 1925-1926 
 

Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst


24-1 Leuke jongens
24-2 Kampeeren
De Bode; orgaan van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers,
jrg 39, 1927, no 12, 25-03-192724-3 De buitenpartij
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

Ook 24-3 De buitenpartij
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. karton
1926 - 22,5x17,5 - 72 pag. geb. karton

25e jaargang 1926-1927


Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
25-1 Rob
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

Ook 25-1 Rob
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
1927 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
 
   
 
25-2 De Roode Papaver
25-3 De Tooverzee
 
 

26e jaargang 1927-1928

Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
26-1 Het land van je weet wel
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

26-2 Kleutertje en Klautertje
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
   
26-3 Tom en Mekkie
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

27e jaargang 1928-1929
(Delpher)Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
27-1 De durfjas
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

27-1 De durfjas
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
27-2 't Is heusch gebeurd
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

Ook 27-2 't Is heusch gebeurd - andere kleur omslag
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst

zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
 
27-3 Op 't vliegveld
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)

28e jaargang 1929-1930 

 Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
28 -1 Als 't maar moet

28-2 Heb je 't al gehoord?  
28-3Schoolfeest
 
 
29e jaargang 1930-1931De Bode; orgaan van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, jrg 43, 1931, no 31, 25-09-1931

Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
29-1 De sneeuwbal

29-2 Zoo'n kleine slimmerd
   


   
29-3 Weggeloopen
 
 

30e jaargang 1931-1932


Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
30-1 Knikkeren


30-2 De Padvinder
 30-2 Was dat niet slim!
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
3
 
1932 - 23x18 - 64 pag. geb. (karton)
 

31e jaargang 1932-1933


Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

31-1 De Kabouterkoningin

31-2 Knorretje Flapoor


31-3
 
 

32e jaargang 1933-1934


Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
32-1 De Wildebras
32-2 De kleine Fopper
Géén illustraties B.Midderigh-Bokhorst
 
zj -23x18 - 64 pag. geb (karton)
 
32-3 Robbedoes
 
                                                                         Home  

In 1928 verschijnt Over boeken voor kinderen door Hendrik van Tichelen - konservator van het Stedelijk Schoolmuseum te Antwerpen - waarin een alinea over het tijdschrift Ons Thuis en enkele auteurs daarvan.