Het boek in 1916

Letterkundig jaarboek en catalogus 1916-1917
17e jaargang
Bewerkt door D.Smit