Het boek 1n 1911
Letterkundig jaarboek en catalogus 1911-1912
12e jaargang
Bewerkt door D.Smit