Catharina S.M.Kuenen 1863-1940
                                                                                                                                                                                    


Het raakvlak met B.Midderigh-Bokhorst is de heruitgave in ca 1910 bij L.J.Veen te Amsterdam van de tien verhalen van de onderstaande reeks. Zij verzorgde de uniforme omslag van de boekjes en samen met haar echtgenoot J.J.Midderigh de omslag van de bundeling van vijf verhalen.

 

                                                                                                                                                      Home

   


Er is voorlopig weinig informatie te vinden over het leven en werk van Catharina S.M.Kuenen.
In een stamboomoverzicht van het Nederlands Patriciaat wordt vermeld dat ze op zondag 28 juni 1863 te Leiden is geboren en in diezelfde stad overleden op woensdag 15 mei 1940, dus enkele dagen na het uitbreken van de 2e wereldoorlog. Catharina Kuenen is de oudste dochter van de beroemde theoloog Prof. Ds. Abraham Kuenen. Ze is blijkbaar ongetrouwd geleven, was onderwijzeres, werkte mee aan het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal en schreef en vertaalde jeugdromans. Wellicht kunnen hier te zijner tijd meer interessante biografische gegevens worden toegevoegd
.

 
 
 

De oorspronkelijke uitgaven van de tien verhalen is bij Blankenberg & Co te Leiden.
Brinkman geeft de eerste titels in 1894. Er wordt nergens aangegeven van waar de originele bronnen afkomstig zijn, allen maar Vrij naar het Engelsch.


 

 
 
De losse uitgaven zijn me (tot nu toe) niet bekend. Wel de beide verzamelbundels
met aan een begin van elk verhaal een fraaie kleurige litho.
* Een jaar op Buitenluis - eigen collectie
    * Vijf in één - Koninklijke Bibliotheek KB-ebook

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in 1910 neemt L.J.Veen te Amsterdam de uitgave van de verhalen over en B.Midderigh-Bokhorst verzorgt de omslag van de losse deeltjes. Deze omslag van B.Midderigh-Bokhorst is in 1970 door een schenking van Uitgeverij L.J.Veen door het Rijksmuseum te Amsterdam verworven en aldaar nauwkeurig beschreven.

 
Voorlopig zijn er drie afbeeldingen van de reeks voorhanden.
 
   
 
I
Chris en zijn oude Viool  
II
Kleine Dora Forbes  
III
Dotterbloemen  
IV
Hoe Greta bij Oom Jan uit logeeren ging  
V
De Kolenbrander  
VI
Een jaar op Buitenlust  
VII
Een ferme jongen  
VIII
De Geschiedenis van een Bromtol  
IX
Hoe Frits Schenk van zijn lust tot plagen genezen werd  
X
De twee Meisjes en de waterlelie  
  Verzamelbundels  
 I - V
Een jaar op Buitenlust  
VII - X
De Kolenbrander  
I - V
Een ferme Jongen  

De uitgever L.J.veen heeft de titel van deel VIII veranderd van Wilde Goudsbloemen naar Dotterbloemen.
Ook de nummering van de verhalen is niet steeds dezelfde.


                                                                                                                                                   Home

De verzamelbundels Een jaar op Buitenlust en De Kolenbrander zijn me tot nu toe nog niet bekend. Verwonderlijk genoeg is wel bekend de inhoud van De Kolenbrander maar dan onder de titel van het tweede verhaal Een ferme jongen. Én ... met een bandtekening van het echtpaar Midderigh-Bokhorst.

 
   

 

   
                   
   
 

De KB bezit ook een gebonden uitgave met Chris en zijn oude Viool en Hoe Frits Schenk van zijn lust tot plagen genezen werd. De illustrator van de omslag wordt niet genoemd. Integraal op Eboek KB


 

In 1895 verscheen eveneens van Catharina S.M.Kuenen bij Blankenberg & Co te Leiden ''vrij naar het fransch'' het meisjesboek De kostschool van Mevrouw Armand. In het Leidsch Dagblad van 29 november 1895 staat een uitvoerige recensie en in De Groene Amsterdammer van 5 januari 1896 staat een korte bepaald minder lovende beschrijving.


 
 
Ook verschijnen van haar hand vertalingen van theologische werken.
 
Home