Kerstboek voor Jong Holland 
                                                                                                                                                  terug
 

In het 10e kerstboek voor Jong Holland staat een terugblik op de voorgaande jaren met kleine afbeeldingen van de omslagillustraties en een fraai portret van de uitgever Dhr. J. Waltman uit Maassluis.
De oplagen van de Kerstboeken bedragen ca 8000 stuks per uitgave.
Het formaat tot en met het 17e kerstboek is 32x24, daarna kleiner 27x19
De boeken zijn ingenaaid of gekartonneerd
uitgegeven.

 
 
 

1911 Eerste Kerstboek voor Jong Holland
Omlagillustrator onbekend
Géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gekartonneerd
 

1912 Tweede Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gekartonneerd
 

1913 Derde Kerstboek voor Jong Holland
Omslag J. en B. Midderigh-Bokhorst
NB Mogelijk door verkleuring, mogelijk door de erg lichte druk is de afbeelding nagenoeg niet te zien en niet te reproduceren.
Door met Photoshop wat te bewerken wordt de afbeelding enigszins zichtbaar.

Middenafbeelding 3e kerstboek (bewerkt)
 
 

1914 Vierde Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gebrocheerd
 
1915
1915 Vijfde Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gebrocheerd, ook gecartonneerde uitgave
 
Kerstcantate 1915 (?) door F.Reitsma uit Dragten
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 15x11,5 - 8 pag. geniet
 

1916 Zesde Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gebrocheerd.

Naast de omslagillustratie is ook de randversiering bij het lied ,,Het Kerstklokje'' op
pag. 12-13 van de hand van B.Midderigh-Bokhorst. Verder staan bij het artikel ''Voor 't kerstboek 1916 van J.F.D.M (Jacoba Mossel) vier afbeeldingen van resp. de Kerstboeken
1914, 1913, 1912 en 1915 weergegeven.

 
 

1917 Zevende Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gebrocheerd.

Naast de omslagillustratie is ook de randversiering bij het lied ,,Op Kerstmis'' op
pag. 12-13 van de hand van B.Midderigh-Bokhorst

 

1918 Achtste Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 20 pag. gebrocheerd.
Naast de omslagillustratie is ook de randversiering bij het lied ,,Het Kindeke Jezus'' op
pag. 10-11 en bij de ,,Teksten'' op pag. 20 van de hand van B.Midderigh-Bokhorst
 

1919 Negende Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 20 pag. gebrocheerd.

Naast de omslagillustratie is ook de randversiering bij het kerstlied ,,Gezellig kerstfeest'' op pag. 20 van de hand van B.Midderigh-Bokhorst

 

1920 Tiende Kerstboek voor Jong Holland
Omslag B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 20 pag. gebrocheerd
Op de pagina's 19 en 20 een terugblik met de omslagen van de eerste tien kerstboeken.
 

1921 Elfde Kerstboek voor Jong Holland
Behalve de gebruikelijke randversiering bij een kerstlied géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 20 pag. gecartonneerd
 
1922 Twaalfde Kerstboek voor Jong Holland
Er zijn géén bijdragen meer van B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 20 pag. geniet
 
1923 Kerstboek voor Jong Holland - Nieuwe reeks No. 1 (Dertiende jaargang)
Behalve de omslagillustratie van het 2e kerstboek op pagina 13 (Iets over engelen) géén bijdragen van B. Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. geniet
Mogelijk is bovenstande titelpaginaillustratie ook van B.Midderigh-Bokhorst
 
1924 Kerstboek voor Jong Holland - Nieuwe reeks No. 2 (Veertiende jaargang)
Er zijn géén bijdragen meer van B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. geniet
 
1925 Kerstboek voor Jong Holland - Nieuwe reeks No. 3 (Vijftiende jaargang)
Er zijn géén bijdragen meer van B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gecartonneerd
 
1926 Kerstboek voor Jong Holland - Nieuwe reeks No. 4 (Zestiende jaargang)
Er zijn géén bijdragen meer van B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. geniet
 
1927 Kerstboek voor Jong Holland - Nieuwe reeks No. 5 (Zeventiende jaargang)
Er zijn géén bijdragen meer van B.Midderigh-Bokhorst
Formaat 31,5 x 24,5 - 24 pag. gecartonneerd
 
 
terug

Kerstboek 1928
Gecartonneerd, kleiner (afgesneden) formaat 27x19 zoals alle
volgende uitgaven van de kerstboeken voor Jong Holland 
1929 ingenaaid
 
1930 ingenaaid
 
1931 ingenaaid
 
1932 gecartonneerd
 
1933 ingenaaid
 
1934 ingenaaid
 
1935 gecartonneerd
 
1936 ingenaaid
 
1937 gecartonneerd
 
1938 ingenaaid
 
1939 ingenaaid
 
 
1940 ingenaaid
 terug