Artikelen
 


Moderne prenteboeken
Artikel door B. en J. Midderigh-Bokhorst

in
,, Boeken waar je wat aan hebt!'' juni 1910
Uitgave Nederlandschen Protestantenbond
Bron: Delpher


 
 
 
 
 
 
 
 
Hun harten zijn jong gebleven

Artikel van Nettie Bakker-Engelsman in Moeder-Vrouwenpost
Jaargang 1958, nr 12 december pag 548-550
 
 
 
 
 
 

Sint Nicolaas voorheen en thans door Herman Hana

Artikel over de wandplaat Jeugd III De Spiegel in het maandblad Het Korenland, november 1934