Het Nederlandsche Boek


Jaarlijks uitgaven vanaf 1924 (1e jaargang) van de Nederlandsche Uitgeversbond Amsterdam.
Hierin worden de boeken beschreven die in dat jaar bij tal van uitgeverijen zijn verschenen. In de beginjaren ruim 60, in 1930 al meer dan 200 en in 1934 bijna 250 (!). Voorwaar een indrukwekkende lijst. Maar in 1940 zijn het nog (maar) 16 uitgevers, tevens ook de laatste uitgave. Uiteraard is de omvang niet zo volledig als die bij Brinkman maar het aardige is dat er veel 'uitgeversreclame' is toegevoegd met interessante gegevens en overzichten.
Vaak is op de omslag een boekhandel vermeld.
De boekwerken zijn soms ook van een uniforme zwartlinnen band met een goudkleurige opdruk voorzien en met 'Het Nederlandsche Boek ' en een jaartal op de rug. Soms is ook hier een boekhandel vermeld.

.


 
       
       
       
     


Nb. Eerst komen steeds de redactionele pagina's en aansluitend de (ook in de boekwerken)
gecursiveerd genummerde pagina's met uitgeversreklame.1924

De eerste uitgave van Het Nederlandsche Boek uit 1924

• pag 24: Christine Doorman: IJslandsche Srookjes. Voor 't Kleine Volkje deel 24
• pag 66: Sini Greup-Roldanus: De Orchidée van 5A
• pag 66: Grimm; Sprookjes, vertaling M.van Vloten
• pag 66: T.Hellinga-Zwart; Wat 'n pret. Voor 't Kleine Volkje deel 17
• pag 70: Charles Kingsley: De Waterkindertjes. Bew. Martha van Vloten
• pag 74: E.menten-van Essen: Madelientje. Voor 't Kleine Volkje deel 28

pag 70: Editio-Hillegom: Chr. Doorman: De Wondervogel
pag 94: Wereldbibliotheek: Grimm's Sprookjes; Kingley's De Waterkindertjes
• pag 98: Droom en Daad: Maandblad voor Meisjes
• pag 222: Van Goor: De Orchidée van 5A; Tante Doortje; Trouwe Bondgenoten; Wilde Jo

pag 226: Van Goor's keurbibliotheek
pag 227: Van Goor: Rie; Een jolig troepje; Dolly; Heel lang geleden
• pag 228: Van Goor: Voor 't Kleine Volkje
• pag 231; Van Goor: Van een kindje dat niet gewasschen wilde worden; Van een jongetje dat niet naar bed wilde; Van een jongetje dat te ver ging wandelen; Hoe wortelmannetje de wereld zag
• pag 251: Van Holkema & Warendorf: Stijfkopje-serie
   

1925

Het Nederlandsche Boek uit 1925


   


1926Het Nederlandsche Boek 1926

• pag 51: Clémence M.H. Bauer: Vrienden en vijanden. Voor 't Kleine Volkje deel 22
• pag 55: Foto van B.Midderigh-Bokhorst
• pag 58: Sini Greup-Roldanus: De Orchidée van 5A; S.Gruys-Kruseman: met z'n zevenen aan tafel. Voor 't Kleine Volkje deel 3. Moeder vertelt verder. Voor 't JKleine Volkje deel 3.
• pag 64: marie leopold: Bob's grote dag. Voor 't Kleine Volkje deeel 33; Hanneke. Voor 't Kleine Volkje deel 12
• pag 72: Greta Vollewens-Zeijlmaker: Zonnehuis

pag 60: Kluitman: Valerian Tornius; Eliza
• pag 75: Van Goor: Cor Bruijn: Michel de Strooper; Greta Vollewens: Zonnehuis; Sini Greup-Roldanus: De Orchidée van 5A
• pag 76: Serie ,,Na Schooltijd'': Dolly; Heel lang geleden; De tweelingen Flip en Henk; Hoe 't Flip en Henk verder ging; Wilde Jo
• pag 77: Grote advertentie Voor 't Kleine Volkje

pag 55
   


1927Het Nederlandsche Boek 1927

• pag 57: Clémence C.H.Bauwer: de grootste deugniet van de klas. Voor 't Kleine Volkje deel 34
• pag 62: Tine Gobius: de wonderlijke familie. Voor 't Kleine Volkje deel 18; Eenig kind. Voor 't Kleine Volkje deel 9.

• pag 3: Editio: Chr. Doorman: De Wondervogel
• pag 23: Kluitman: Maria Melchers; Ursula
• pag 37: Wereldbibliotheek: Sprookjes van Grimm; Charles Kingsley: De Waterkindertjes; Maandblad Droom en Daad
• pag 163: Advertentie Van Goor: Voor 't Kleine Volkje (36 deeltjes)
• pag 166: Advertentie Van Goor Serie ,,Na Schooltijd''
   1928Het Nederlandsche Boek 1928

• pag 58: Marie Boddaert: Sturmfels
• pag 60: Frances H.Burnett: De kleine Lord
• pag 60: Christine Doorman; Zwaanwitje. Voor 't Kleine Volkje deel 36
• pag 62: Sini Greup-Roldanus: De manke Grapjas
• pag 70: Maren Koster: Eef Huibrechts
• pag 77: Cor van Osenbruggen: De tweeling Flip en henk; Hoe 't Flip en Henk verder ging; Wilde Jo
• pag 77: Emy van Rhoden: Stijfkopje op school   

pag 37: Van Goor - uitgaven. De tweelingen Flip en Henk; Hoe ´t Flip en Henk verder ging;
Heel lang geleden; Kinnie en haar vrienden.
• pag 38: Van Goor - uitgaven: De manke Grapjas; Eef Huibrechts; De Orchidee van 5A; Het Zonnehuis
• pag 39: Van Goor - uitgaven: Michel de Strooper (Cor Bruijn); Het vonkende vuur (Cor Bruijn)
• pag 60: Wereldbibliotheek: Sprookjes van Grimm

   


1929

Het Nederlandsche Boek 1929


   1930

 

Het Nederlandsche Boek 1930

• pag 64: Anna Sutorius: Poes op de wandeling; Pannekoeken bakken
• pag 84: Maren Koster: Stuurloos

pag 7: Van Goor: maren Koster: Rie
• pag 8:Van Goor: C. van Osenbruggen: De tweelingen Flip en henk; Hoe 't Flip en Henk verder ging; Wilde Jo; M.Leopold: Heel lang geleden;
• pag 9: Greta Vollewens; Zonnehuis


   


1931

Het Nederlandsche Boek 1931

• pag 80: J.M.Selleger-Elout: Laurientje (er staat abusievelijk Lamientje)
• pag 85: Greta Vollewens-Zeijlemaker: Duvel
• pag 185: foto van Mevr. Elis M.Roge, hoofredactrice van De vrouw en haar huis

pag 15: Van Goor: Grata Vollewens-Zeijlemaker: Duvel; J.M.Selleger-Elaut: Laurientje
• pag 17: Van Goor: Maren Koster: Rie
• pag 18: Van Goor: Serie ''Na Schooltijd'': De tweelingen Flip en Henk; Hoe 't Flip en Henk verder ging;
Meisjesboeken: E.Knuttel-Fabius: Kinne en haar vrienden; M.Leopold: Heel lang geleden; C. van Osenbruggen: Wilde Jo

.

   


1932

Het Nederlandsche Boek 1932


• pag 62: Frances H.Burnett: de kleine Lord, 21e druk

pag 66: Sini Greup-Roldanus: De Orchidée van 5-A, 3e druk
pag 73: Elize Knuttel-Fabius: Sterk en Trouw
• pag 78: Cor van Osenbruggen: De tweelingen Flip en Henk, 6e druk

• pag 6: Elize Knuttel-Fabius: Sterk en Trouw


1933

Het Nederlandsche Boek 1933

• pag XX: Het echtpaar Midderigh-Bokhorst genoemd in het artikel: Het illustreren van boeken
• pag 36: Augustus Muir: De derde waarschuwing; De zwijgende demon. Vertaling W.J.A.Roldanus jr
• pag 58: Cl. Bauer: Zangvogeltje
• pag 59: Illustratie B. en J. Midderigh-Bokhorst uit Michel de Strooper van Cor Bruijn
• pag 62: Cor Bruijn: Michel de Strooper
• pag 70: Cor van Osenbruggen: Hoe 't Flip en Henk verder ging


1934

Het Nederlandsche Boek 1934
1935

Het Nederlandsche Boek 1935

pag 69: Augustus Muir: De dreigende schaduw; Het roode masker
• pag 104: A.M. Nachenius-Roegholt: Andy's Gouden Stippen


1936

Het Nederlandsche Boek 1936


.1937


Het Nederlandsche Boek 1937
1938


1939
Het Nederlandsche Boek 1939

• pag. 66: Marie Boddaert: Roswitha 6e druk1940


Het Nederlandsche Boek 1940

Géén bijdragen mbt B.Midderigh-Bokhorst

pag 35